Elgmiddagen gir bly i kroppen

Spiser du kjøtt fra elg som er skutt med blykuler, er du utsatt for helserisiko. Bare 3,77 gram bly bidrar til at grenseverdien for hvor mye du tåler overskrides med mer enn 900 prosent.

Elgjakt

Forskere anbefaler blyfrie riflekuler (illustrasjonsfoto).

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Konsum av blyforurenset kjøtt medfører en potensiell helserisiko. Vev som ligger nærmere sårkanalen enn 30-45 centimeter, bør derfor kasseres, skriver forskerne Sigbjørn Stokke, Lasse Botten og Jon M. Arnemo i en artikkel publisert i Norsk Veterinærtidsskrift (ekstern lenke).

I undersøkelsen framkommer det også personer som spiser viltkjøtt, har høyere blodverdier av bly enn de som ikke spiser viltkjøtt.

Bly er en tungmetall som kan gi alvorlig forgiftning både hos mennesker og dyr.

Ikke ufarlig

– Det er verdt å merke seg at bly er giftig uansett hvor lite som inntas, spesielt for foster og små barn, og et «ufarlig» nivå for blyinntake hos mennesker finnes ikke, skriver forskerne.

Ifølge undersøkelsen deponeres 3,77 gram finfordelt bly i gjennomsnittselgen.

– Dersom denne blymengden fortæres i løpet av ett år av fire voksne personer, oveskrides grenseverdien for tolerbart årlig inntak av bly pr. person med mer enn 900 prosent, heter det i artikkelen.

Kaste halve elgen

Forskerne har kommet fram til at riflekuler med kobberinnhold reduserer helserisikoen betraktelig. De fleste jegerne bruker imidlertid fortsatt blykuler.

Mye av kjøttet på elgen bør kasseres dersom man skal unngå bly i maten, mener forskerne.

– Anbefalinger fra flere undersøkelser tilsier at man må skjære bort alt kjøttet som ligger nærmere enn 35-40 cm fra sårkanalen. Dersom dette medfører riktighet, betyr det at halve slaktet i mange tilfeller må kasseres. For dyr som er påskutt flere ganger i ulike kroppsdeler, og der avlivingen i tillegg skjer med nakkeskudd, vil store deler av slaktet være blykontaminert, skriver forskerne Stokke, Botten og Arnemo.

Både elgjegere i Norge, Sverige og Finland har deltatt i forskningsprosjektet som startet i 2004.

Oanehaččat

  • Guoddala mearrádusa

    Luonddugáhttenlihttu guoddala Birasdirektoráhta mearrádusa ahte addit ruvkefitnodahkii Nussirii lobi luoitit guokte miljovnna tonna ruvkebázahusaid Riehpovutnii. Sii gáibidit ahte Nussira ja Gumppenjuni ruvkedoaibmamearrádus ii biddjo fápmui, ja ahte luoitin lohpi váldu ruovtto-luotta. Jus luoitigohtet bázahusaid vutnii, de dat lea okta dain stuorámus nuoskkidanroasuin ođđasat áiggis Norggas, lohká luonddugáhttenlihtu jođiheaddji Lars Haltbrekken.

  • Man olu ealga gulaskuddamis

    Man olu ealga sáhttá leat Romssa fylkkas, dat ášši lea dál gulaskuddamis. Máŋga sajis leat nu ollu ealggat ahte olbmot eai duostta šat vuolgit vázzitge, ja eai goassege ovdal leat vuddjon nu olu ealggat go dál Mátta- ja gaska-Romssas. Romssa fylkkagieldda meahcástallan ráđđe-addi Torild Skoglund lohká gielddaid iežaset mearridit ealgalogu.

På forsiden av NRK Sápmi nå