Ealgabivdu lassibiepmun sámis

Bearjadat eahkeda vuorbádedje ge ealgabivdo guovllui Finnmarkkus. Mii galledeimmet vuorbádeami Kárášjogas gos bivdiide lea ealgabivdu lassibiepmun.

Ealgavuorbádeapmi

Gelddolaš vuorddašit oaidnit gosa beassá bivdui

Foto: Thoralf Balto / NRK
John J. Boine

John J. Boinei lea ealgabivdu lassibiepmu

Foto: Thoralf Balto / NRK

.Bearjadateahkeda vuorbádedje Finnmárkku ealgabivdoguovlluid. 462 bivdojoavkku ledje ohcan bivdoguovllu, ja fylkkas leat 264 bivdoguovllu, maid sáhttet juohkit. Kárášjohka lea stuorámus ealgagielda Finnmárkkus, ja doppe besset bivdit ja báhčit olles 1/4 oasi ealggain fylkkas. Kárášjoga ealgabivdit ledje deavdán olles kulturviesu gullat mo sis manná dán ealgavuorbádeamis. Sidjiide lei gelddolaš oaidnit ožžotgo bivdoguovllu čakčat vai eai. John Johnsen Boines gal lei lihkku, ja dál álgáge ráhkkanit čakčii. Sutnje lea ealgabivdu lassibiepmun.

Giet besse ealgabivdui ja gosa. Deaddil vuolábealde neahttačujuhusa, de beasat oaidnit dan.

http://www.fefo.no/no/jakt/Dokumenter/Trekningsresultat%20-%20web.pdf

Oanehaččat

  • Bahčásan guovžža goddon

    Guovžža mii báhčasii suovveávžžis Unjárggas, goddui ikte eahkedis. Dat lei okta eanadat guovžža mii dettii sullii 160 kilo. Dan dieđiha Finnmárkku stáhta luonddubearráigeahčču Eliid regionálaovddasvástideaddji Magne Asheim. Stáhta luonddubearráigeahčču ovttasbargái báikkálaš gielda- bivdojoavkun gávdnan dihtte guovžža, ja maŋŋit maŋŋágaskabeaivve válde atnui helikoptera, ja nu dat gávdnui. Asheim lohká vel ahte lea lohpi goddit ovtta guovžža vel dán guovllus.

  • Miellačájeheapmi Kárášjogas

    Odne lágiduvvo miellačájeheapmi Kárášjogas báikkálašpolitihkkárii mearrádusa vuostá, go eai áigu váldit vuostá Syria báhtareaddjit. Gieldda mearridii jo giđđat ahte eai áigu báhtareaddjit váldit vuostá, muhtto okta akšuvdnajoavkku álggaheaddjin, Pål Hivand lohká ahte ášši lea sturron dan rájes, ja politihkkárat berrejit dál váldit ovddasvástádusa ja veahkehit olbmuid mat leat heađis.