Ealgabivdu lassibiepmun sámis

Bearjadat eahkeda vuorbádedje ge ealgabivdo guovllui Finnmarkkus. Mii galledeimmet vuorbádeami Kárášjogas gos bivdiide lea ealgabivdu lassibiepmun.

Ealgavuorbádeapmi

Gelddolaš vuorddašit oaidnit gosa beassá bivdui

Foto: Thoralf Balto / NRK
John J. Boine

John J. Boinei lea ealgabivdu lassibiepmu

Foto: Thoralf Balto / NRK

.Bearjadateahkeda vuorbádedje Finnmárkku ealgabivdoguovlluid. 462 bivdojoavkku ledje ohcan bivdoguovllu, ja fylkkas leat 264 bivdoguovllu, maid sáhttet juohkit. Kárášjohka lea stuorámus ealgagielda Finnmárkkus, ja doppe besset bivdit ja báhčit olles 1/4 oasi ealggain fylkkas. Kárášjoga ealgabivdit ledje deavdán olles kulturviesu gullat mo sis manná dán ealgavuorbádeamis. Sidjiide lei gelddolaš oaidnit ožžotgo bivdoguovllu čakčat vai eai. John Johnsen Boines gal lei lihkku, ja dál álgáge ráhkkanit čakčii. Sutnje lea ealgabivdu lassibiepmun.

Giet besse ealgabivdui ja gosa. Deaddil vuolábealde neahttačujuhusa, de beasat oaidnit dan.

http://www.fefo.no/no/jakt/Dokumenter/Trekningsresultat%20-%20web.pdf

Oanehaččat

  • –Eiseválddit gohčodit sin rievvárin

    Láhkkonjárgga orohaga ovdaolbmo Hans Ole Eira mielas lea ártet go boazodoallo eiseválddit eai sáhte maŋidit boazolohkkama dálvái, muhto áitet sáhkuiguin jus eai loga ealu ovdal boahtte jagi álggu. Eanandoallodirektorahta boazodoallo ossodaga sekšuvdnahoavda Liv Berit Hætta ii áiggo leat mielde das ahte sii gohčodit boazodolliid bandihttan.