HV-016 øvelse - Heimevernets spesialavdeling HV-016 besto av rundt 200 personer som er fordelt på fem tropper. HV-016 hadde to avdelinger i Oslo, en i Bergen, en i Trondheim og en i Stavanger. - Foto: handout / SCANPIX

Heimevernets spesialavdeling HV-016 besto av rundt 200 personer som er fordelt på fem tropper. HV-016 hadde to avdelinger i Oslo, en i Bergen, en i Trondheim og en i Stavanger.

Foto: handout / SCANPIX

– Tabbe å legge ned HV-016

Terrorangrepene 22. juli viser hvilken tabbe det var å legge ned spesialenheten HV-016 i Heimevernet, sier NUPI-forsker Ståle Ulriksen til Dagsavisen.

Forsvarssjef Harald Sunde besluttet i fjor høst at spesialavdelingen HV-016 i Heimevernet skulle legges ned. Det førte til at nesten samtlige av de rundt 200 personene som var tilknyttet HV-016 sluttet i protest. Forsvarssjefens omstridte avgjørelse ble støttet av forsvarsminister Grete Faremo (Ap).

Nupi-forsker Ståle Ulriksen - – Et hovedproblem er at det ikke finnes terrorberedskap utenfor Oslo og indre Østlandet, sier NUPI-forsker Ståle Ulriksen. - Foto: Nupi /

– Et hovedproblem er at det ikke finnes terrorberedskap utenfor Oslo og indre Østlandet, sier NUPI-forsker Ståle Ulriksen.

Foto: Nupi

Den gangen advarte forsker Ståle Ulriksen kraftig mot nedleggelsen, som han mente ville svekke terrorberedskapen i Norge. Terrorangrepene 22. juli har dessverre bekreftet at han fikk rett, mener han.

– 22. juli avslørte hvor svak beredskap vi har når det gjelder responstid og reaksjonsevne. Det har også vist oss at politiet ikke klarer å håndtere et terrorangrep alene, sier Ulriksen, som er leder ved avdeling for sikkerhet og konflikthåndtering ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

– Ikke terrorberedskap utenfor Østlandet

HV-016 hadde to avdelinger i Oslo, en i Bergen, en i Trondheim og en i Stavanger. På grunn av nedleggelsen står man nå enda svakere rustet på Vestlandet eller i Trøndelag om det skulle skje en terroaksjon der, mener NUPI-forskeren.

– Et hovedproblem er at det ikke finnes terrorberedskap utenfor Oslo og indre Østlandet. Beredskapstroppen er i Oslo og Forsvarets spesialkommando (FSK) er på Rena, sier han til Dagsavisen.