Verdens største innsjø under is

Forskere har nå antakeligvis boret seg ned til Vostok, en innsjø under is som kan ha vært isolert i 25 millioner år og som kan huse nye livsformer.

Vostok forskningsstasjon

I mer enn 20 år har forskere prøvd å bore seg ned til verdens største innsjø under is, Vostok. Innsjøen ligger rett under denne forskningsstasjonen i Antarktis.

Foto: Todd Sowers LDEO, Columbia University, Palisades, New York

Vostok er verdens tredje største innsjø, og den største som ligger under is.

Vannprøvene herfra vil være uhyre spennende for forskere. Innsjøen kan ha liv som har utviklet seg uavhengig av resten av verden i flere hundre tusen år.

Flere internasjonale medier skrev i går at russiske forskere faktisk hadde nådd innsjøens overflate. De hadde informasjonen sin fra en anonym kilde som opprinnelig var sitert i det russiske nyhetsbyrået RIA Novorosti.

Tirsdag ettermiddag skrev imidlertid Nature at det ikke var 100 prosent sikkert at forskerne hadde nådd ned til Vostok.

Valery Lukin, direktør i det russiske Antarktis-programmet, skal i morges ha fortalt Nature at forskerne fortsatt holdt på med å analysere informasjonen fra boringen.

Spennende, men vemodig

Jack Kohler, forsker i glasiologi ved Norsk Polarinstitutt, synes det både er spennende og vemodig hvis tilfellet er at forskerne har nådd innsjøen.

– Det blir spennende å se hva de finner, men det er stor usikkerhet rundt renheten i metoden de har brukt for å komme seg ned, sier han til NRK.no.

– Innsjøen har ikke vært eksponert for atmosfæren på mange millioner år. Når den først blir det, kan vi aldri gå tilbake.

Kohler synes det virker som om russerne har hatt hastverk med å nå ned til innsjøen.

– I glasiologi- og forvaltningsmiljøer var det mange kritiske røster til hvor raskt de prøvde å komme ned til innsjøen.

Den russiske avisen RT skriver at russerne satt boringen på vent i 1998 fordi mange ble bekymret for om innsjøen ville bli forurenset hvis de ikke tok spesielle forholdsregler.

Etter at riktig teknologi ble utviklet i St. Petersburg i 2003 fortsatte imidlertid arbeidet i 2005, ifølge avisen.

Vostok-illustrasjon

Illustrasjon av innsjøen Vostok i Antarktis, med forskningsstasjonen Vostok på isoverflaten. Ifølge Jack Kohler finnes det over 300 innsjøer under is.

Foto: Columbia University

Isolert i millioner av år

Hvis forskerne har nådd innsjøen kan de begynne å avdekke Vostoks hemmeligheter.

– Vi tror vi har funnet det eneste gigant-vannsystemet på planeten som er super-rent. Det primitive vannet her vil være dobbelt så rent som destillert vann.

Det sier forskerne fra Russian Arctic and Antarctic Research Institute til RT.

Innsjøen er en av de største oppdagelsen i moderne geografi. Den kan ha vært isolert i så mye som 25 millioner år.

Utenomjordiske forhold

Innsjøen Vostok er delt i to deler av en forhøyning, noe som gjør at det potensielt kan være to forskjellige miljøer på hver side av den.

Forholdene i innsjøen er ofte blitt beskrevet som utenomjordiske. De ligner på innsjøer på Jupiters måne Europa.

Uavhengig av om innsjøen har liv eller ikke, får forskere mulighet til å teste teorier om hvordan de skal søke etter utenomjordisk liv på fremtidige romturer.

Kohler forklarer hvordan det kan finnes en innsjø under massiv is.

– Snø og is ligger som et isoleringsteppe over de antarktiske fjellene, og dermed holdes varmen fra jorda inne.

– Noen forskere estimerer utfra modellberegninger at over halvparten av Antarktis er «vått», det vil si at den basale isen ligger ved smeltepunktet, forteller han.

Fire kilometer med is

Det russiske teamet tok pause i boringen i februar i fjor, bare 29,5 meter fra målet. Da var den antarktiske vinteren, som ikke er til å spøke med, på vei.

De fylte det dype hullet med frostvæske og kom tilbake i år. Gruppa har boret døgnet rundt, og kommet seg i snitt to meter dypere i isen for hver dag.

Nå har de snart jobbet seg gjennom is som er fire kilometer dyp.

Forskerne begynte å bore rundt forskningsstasjonen Vostok i 1970, men det var ikke før i 1996 de fant ut om innsjøens eksistens.

Da oppdaget russiske spesialister innsjøen sammen med britiske kollegaer, ved hjelp av sonarer og satelittbilder.

Vostoks beliggenhet i Antarktis

Gåtefulle Antarktis kan ha holdt innsjøen Vostok isolert i 25 millioner år. Den røde ringen viser hvor i Antarktis innsjøen befinner seg.

Foto: NASA/Courtesy