Vil kartlegge thorium fra Telemark

Ved Ulefoss har det vært gruvedrift siden 1650. Nå kan neste generasjon kjernekraft gjøre utvinning av thorium lønnsomt. Men forekomstene i Fensfeltet må kartlegges bedre.

Rauhaugitt

Rauhaugitt fra Fensfeltet. Denne bergarten inneholder blant annet thorium.

Foto: Gunnvald Solli, Norsk Thorium

Selv om atomkatastrofen i Japan har gitt mer motstand mot kjernekraft, vil trolig energibehovet til verdens voksende økonomier kreve videre utbygging av også denne energikilden.

Da er det ganske sikkert at prisene på kjernebrenselet uran vil stige. Dermed vil det også bli mer lønnsomt å utvinne det alternative drivstoffet thorium.

Les hele saken på

forskning.no

.