Hopp til innhold

Gav Tetris mot hastekeisersnitt

Forskere går nye veier for å forebygge traumatiske opplevelser.

Jente spiller Tetris

Kan Tetris hjelpe mot traumatiske fødsler og ulykker?

Foto: Leif Bergundhaugen / NRK

(Nydalen) I et anonymt kontor i Oslo sitter Vilde og blir traumatisert. I hvert fall litt. Hun er hos Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Forskerne her vil teste ut teorien om at Tetris kan hjelpe mot posttraumatisk stresslidelse, PTSD.

– Det er første gang denne typen eksperiment gjøres i Norge, sier prosjektleder Øivind Fjeld-Solberg i NKTVS.

Jente reagerer på sterke bilder

Vilde får se groteske bilder som en del av eksperimentet.

Foto: Chris Veløy / NRK

SE: NRK TV – Arrene i hjernen

Tetris på sykesenga

Den norske forskningen skjer i samarbeid med Psykologisk institutt i Oslo og baserer seg på en serie studier utført av professor Emily Holmes ved Karolinska institutet i Stockholm.

En av studiene hun har vært med på, handlet om kvinner som har fått hastekeisersnitt. Femtiseks kvinner deltok. Alle hadde vanskelige fødsler som endte med keisersnitt. For å være med i forskningen måtte barnet ha overlevd.

Halvparten av mødrene fikk en håndholdt Nintendo med Tetris mens de lå i sykesenga, mens halvparten ikke fikk spille spillet.

Den lille studien, som ble utført av forskere ved Universitetssykehuset i Lausanne, viste at minnene i hvert fall på kort sikt så ut til å bli mindre plagsomme hos dem som spilte Tetris.

Holmes understreker at det ikke bare er å spille Tetris og så bli frisk. Som en del av et forebyggende opplegg, må man fort tenke tilbake på hendelsen. Så må man konsentrere seg og gjøre rotasjonen av brikkene i spillet også i hodet sitt.

– Det er veldig interessant å se hvordan Tetris kombinert med psykologien kan hjelpe folk med minner som skaper problemer for dem, sier Emily Holmes.

Øivind Fjeld-Solberg

Prosjektleder Øivind Fjeld-Solberg gir instruksjoner før spillingen

Foto: Leif Bergudnhaugen / NRK

En annen studie publisert i Nature Molecular Psychiatry tidligere i år, gav også lovende resultater. Der fikk en litt større gruppe personer som hadde vært med i en trafikkulykke spille Tetris. Kontrollgruppa som ikke spilte Tetris fikk nesten tre ganger så mange plagsomme minner, som de som spilte.

– Når man spiller Tetris, bruker man samme områder i hjernen som når man forestiller seg en hendelse, forklarer Øivind.

"Vaksine" mot PTSD

Teorien går ut på at når man tenker på det som har hendt samtidig som man spiller, vil minnene bli mindre emosjonelle når de går tilbake i langtidshukommelsen. Det er fordi spillet og minnene konkurrerer om tankekraften i den samme delen av hjernen.

Ifølge teorien skal alle såkalte visuospatiale spill der hjernen må analyser objekter og rom kunne hjelpe mot plagsomme minner. Men det betyr ikke at det nødvendigvis er en kur mot PTSD, selv om forskerne i Sverige har omtalt det som en vaksine.

Ines Blix og Øivind Solberg med Per Olav Alvestad

Ines Blix snakker med Per Olav Alvestad og Øivind Fjeld-Solberg

Foto: Leif Bergundhaugen / NRK

– Disse studiene tyder på at Tetris kan redusere plagsomme påtrengende minner om en traumatisk hendelse. Man tenker seg at dette i sin tur kan føre til at andre PTSD symptomer svekkes, men det trengs mer forskning for å belyse dette, sier forsker Ines Blix som også jobber med studien i Oslo.

De norske forskerne mener Tetris teoretisk bør fungere både forebyggende, men også som et supplement til behandling for folk som allerede har fått diagnosen PTSD. Forskerne ved NKVTS er klar på hva de ville gjort dersom de havnet i en ulykke eller opplevde noe annet traumatisk.

– Jeg hadde spilt Tetris og snakket med venner og familie om hendelsen etterpå, sier Øivind Fjeld-Solberg.

Ines Blix ville akseptert minnene i stedet for å skyve dem bort.

– Hvis du prøver å stå imot eller unngå minner, kommer de nemlig enda oftere tilbake. Og så hadde jeg nok spilt Tetris jeg også, for det er veldig lovende funn, sier Ines.

Torstein er av dem som fikk posttraumatisk stress etter å ha opplevd krig på nært hold. Hvorfor er det sånn at noen preges for livet etter traumatiske hendelser mens andre lever videre som før? Per Olav utforsker om enkle grep som å spille Tetris kan være en løsning for å hindre at opplevelsene fester seg for godt.

Arr i hjernen: Torstein har posttraumatisk stressyndrom. Per Olav utforsker hvilke grep man kan gjøre for at vonde opplevelsene ikke skader hjernen.