Hopp til innhold

Ny studie viser at vi kan bli kvitt søvnproblemer uten sovepiller og kontakt med behandlere

Den norske forskningen kan være et gjennombrudd på et stort folkehelseproblem, ifølge forsker.

Ung mann

STOR EFFEKT: I en ny, norsk studie fikk cirka hver tredje deltager normal søvnkvalitet etter å ha gjennomgått en digital søvnbehandling.

Foto: Frédéric Cirou / Frederic Cirou / PhotoAlto

Urolige netter. Gjentatte oppvåkninger. Grytidlige morgener. Etterfulgt av en dag med dårlig humør og konsentrasjon.

Slik kan søvnproblemer arte seg. Kroniske vansker med søvnen, også kalt insomni, er slett ikke uvanlig. I Norge sliter om lag 15 prosent.

Mange må ty til søvnmedisin. Hvert år får en halv million nordmenn utlevert resepter på sovemedisin.

I et gjennomsnittlig EU-land koster søvnproblemer omtrent 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP).

Det er også mange som må til kognitiv atferdsterapi – en behandling det på verdensbasis er mangel på.

Overraskende effekt uten medisin og kontakt med behandler

Terapien går i hovedsak ut på at den rammede får hjelp av en behandler med å endre vanene rundt søvn.

Søvneksperter fremhever denne typen behandling som det aller beste alternativet mot kroniske søvnvansker.

Mangelen på behandlingen er en av årsakene til at det i løpet av de siste årene gjort flere forsøk på å lage selvhjelpsversjoner.

Nå er resultatet av en norsk studie klar.

Den viser at det er mulig å gi en effektiv, medikamentfri og psykologisk søvnbehandling i stor skala uten kontakt med helsepersonell.

Fulgte over 1700 personer med søvnvansker

– Resultatene vi har fått er veldig gode, sier søvnforsker Håvard Kallestad.

Han jobber ved St. Olavs hospital og NTNU, og er førsteforfatter på studien sammen med Øystein Vedaa fra Folkehelseinstituttet.

I studien, publisert i The Lancet Digital Health, har de norske forskerne fra NTNU, St. Olavs hospital og Folkehelseinstituttet sett nærmere på to alternative behandlingsformer, som er utviklet ved universitetet i Virginia i USA.

Forskerne fulgte 1721 mennesker med søvnproblemer i ni uker. Disse ble delt inn i to grupper, som fulgte ulike behandlingsmodeller:

  • Den ene går ut på opplæring i søvn og gode søvnråd (kontrollgruppe).
  • Den andre er en digital versjon av kognitiv atferdsterapi for insomni.

Begge modellene er nettbaserte.

Deltakerne ble utredet og deretter testet i en av de to ulike gruppene. Resultatene var svært varierende fra den ene til den andre gruppen.

Tre av ti fikk normal søvn med digital modell

Omtrent seks av ti deltagere hadde stor effekt av den heldigitaliserte behandlingen med kognitiv atferdsterapi. Cirka tre av ti fikk normal søvnkvalitet etter behandlingen.

Kontrollgruppa hadde ikke så gode resultater. To av ti meldte om stor effekt, mens færre enn én av ti fikk normal søvnkvalitet.

– Til sammenligning viser tidligere forskning at omtrent hver 13. person som får sovemedisiner, utvikler normal søvnkvalitet. Vi fant også at bruken av sovemedisiner ble redusert mer hos deltakerne som fikk digital søvnbehandling enn hos dem som fikk søvnråd, sier Kallestad.

Håvard Kallestad

OVERRASKET: Forsker Håvard Kallestad mener resultatene av studien kan føre til gjennombrudd på et stort folkehelseproblem.

Foto: NTNU

Dette er trolig første gang en psykologisk behandlingsform for et betydelig folkehelseproblem kan være mer tilgjengelig enn medikamentell behandling.

– Det er veldig interessant om vi i Norge kan tilby en permanent behandling som er tilgjengelig for alle. En behandling som ikke er veldig ressurskrevende å gjennomføre for pasient eller helsevesen, sier Morten Engstrøm, overlege og leder av norsk forening for søvnmedisin ved NTNU.

Søvnforsker Håvard Kallestad mener studien kan være startskuddet på en ny behandlingsform, og ha stor effekt på kroniske søvnvansker i fremtiden.

Spente på effekten på lang sikt

Det er tidligere gjort flere utenlandske studier på behandlingsmåten, men dette er første gang med så mange deltagere.

Kallestad sier at dette gir en større trygghet på at resultatene stemmer.

Forskergruppa kommer nå til å følge deltagerne i prosjektet videre for å kartlegge langtidseffekten.

Ved å sammenligne resultater opp mot ulike helseregistre, kan de si noe om også eventuell nedgang i medisinbruk.

– Det vil etter hvert bli interessant å sammenligne den helautomatiserte modellen med behandling ansikt til ansikt. Da får man svar på hvor godt dette fungerer, sier Kallestad.

Morten Engstrøm tror studien vil være en god start for videre forskning.

– Muligheten for utvikling av ny kunnskap bør ligge godt til rette med et slikt system, sier han til NRK.

Artikkelen er endret siden publisering. I avsnittet «Tre av ti fikk normal søvn med digital modell» har vi ryddet litt i tallbruken for å gjøre resultatene fra undersøkelsen lettere å forstå og lettere å sammenligne mellom de to testgruppene.