Hopp til innhold

Slike vinduer kan bli framtidige kilder til strøm

Forskere har utviklet gjennomsiktige vindu som produserer strøm fra solenergi.

Her holder forskerne opp vindusglassene som skal fungere som solcellesystem.

DE NYE SOLCELLEPANELENE: De ferdige panelene er brunlige i fargen, men forskerne har også klart å produsere vinduer i en mer gråblå farge, som ligner vanlige vindu.

Foto: UbiQd

Tenk om store skyskrapere og alle verdens glassflater kunne produsere strøm? Kanskje et vel hårete mål, men ifølge ny forskning – heller ikke umulig.

Nå har amerikanske forskere lyktes i å lage solcellepanel av transparente vindu.

– De nye solcellene er basert på kjente prinsipper, som lett kan implementeres i vanlige vinduer, sier Eivind Johannes Øvrelid til NRK.

Han er ansatt ved Sintef og forsker på solenergi. Øvrelid sier det er mange fordeler med en slik type teknologi.

– For det første kan man jo få tilgang på strøm uten å være tilkoblet strømnettet. En annen ting er at man knapt vil merke solcellene når de er installert.

– Et paradoks

Det er nanopartikler inne i glasset som hjelper til å spre sollyset. Dette er en partikkel som består av et lite antall atomer. Ved hjelp av disse ledes lyset gjennom glassflaten og ut til karmen av vinduet, hvor solcellene er plassert.

– Transparente solceller er på en måte et paradoks siden man må fange en del av lyset for å produsere strøm. Det vil si at panelene ikke kan være helt gjennomskinnelig for lys, forklarer Øvrelid.

De nye panelene er mindre effektive sammenlignet med vanlige solcellepanel.

Vanlige paneler har en effektivitet mellom 15 og 20 prosent. Den nye oppfinnelsen har en effektivitet på 3,6 prosent.

Det er en lineær sammenheng mellom hvor mye lys de fanger og hvor effektive panelene er, sier Sintef-forskeren.

Et ønske fra EU

Nå er flere av de nye testpanelene på veg til både Nederland og USA for utprøving.

Dersom vi har gjort jobben vår riktig, så skal man ikke klare å se forskjellen på disse panelene og vanlige vindu, sier utvikler Hunter McDaniel fra selskapet UbiQd.

Ifølge Øvrelid ved Sintef er det et ønske om økt satsing på transparente solceller, blant annet fra EU. Disse kan utnyttes i både kjøretøy, bygninger og drivhus.

Ifølge FN vil verdens befolkning i løpet av 2050 bestå av 9,7 milliarder mennesker, og da trenger man å øke matproduksjonen med nærmere 100 prosent. Her kan drivhus med solcelle-vindu være en effektiv og mulig løsning.

– Det er et stort potensial siden prisen på disse vinduene ikke trenger å bli veldig mye dyrere enn et vanlig vindu, sier Eivind Johannes Øvrelid.

Hele Odd stadion med solcelletak

UTNYTTER SOLENERGIEN: De mer tradisjonelle solcellepanelene slik vi kjenner dem fra før. Her er et eksempel fra Odd stadion.

Foto: Alem Zebic / NRK