Sjeldent mineral gir miljøhåp

En sjelden mineraltype kan bli brukt til å fjerne giftige metaller og radioaktivt avfall fra miljøet. Mineralet spilte en lignende, viktig rolle i Jordas tidlige historie.

Grønnrust

Internasjonale forskere har nettopp funnet ut at et mineral de kaller 'grønnrust' kan være en miljørenser, blant annet ved at den tar opp radioaktivt avfall.

Foto: Bo C. Christiansen/University of Copenhagen

For første gang sier forskere at et mineral de kaller "grønnrust" mest sannsynlig var godt utbredt i oldtidens hav og kan ha spilt en sentral rolle i dannelsen av vår tidlige atmosfære.

En internasjonal gruppe biogeokjemikere har nylig publisert en forskningsrapport om dette i tidsskriftet Geology.

Forskerne viser at grønnrust renset metaller som nikkel ut av vannet i den historiske perioden tidlig kambrium.

Den begrensede nikkeltilgangen førte til mindre metanproduksjon hos anaerobe organismer.

Dermed fikk oksygen bygge seg opp i Jordas atmosfære.

Svært reaktivt

Solnedgang ved Matano innsjø

Forskerne fant grønnrusten på bunnen av Matano innsjø, Indonesias dypeste innsjø og verdens tiende dypeste.

Foto: Wikimedoa Commons

– De siste oppdagelsene våre beviser grønnrustens effektivitet som miljørenser, sier Simon Poulton, professor ved Newcastle University, til Physorg.

Det var dette universitetet som ledet studien.

– Slik jeg ser det, må grønnrusten bli produsert i store mengder for å bli brukt til miljøforbedring. I forbindelse med industriell virksomhet kan grønnrusten rense avløpsvannet for giftstoffer før det slippes ut i sjøer og hav.

Det sier Einar Uggerud, kjemiker ved UiO, til NRK.no.

Grønnrust er et svært reaktivt jernmineral som ble oppdaget så sent som i forrige tiår. Forskerne håper altså at mineralet skal kunne rydde opp metallforurensing og radioaktivt avfall fra naturen.

Mye er fortsatt uvisst

Mineralet ble funnet i den indonesiske innsjøen Matano, og det var også her forskerne gjorde studien.

– Fordi mineralet er så reaktivt har det nesten aldri blitt funnet i naturen før, og aldri i et vannsystem som dette, sier Poulton.

Professor Sean Crowe ved Syddanska Universitet sier at de fortsatt vet relativt lite om grønnrust.

– Men forskningen vår viser at det er mye mer alminnelig i miljøet enn tidligere antatt. Rollen det spiller i nikkel og andre metaller er betydelig.

– Å forstå den viktige rollen mineralet spilte i fortida og hvor effektivt det fjernet metaller fra miljøet, vil hjelpe oss til å forstå hvordan vi kan bruke det til å rengjøre forurenset land og vann, sier han.

Grunnen til at det kan rense

Grønnrusten har en blågrønn til blågrå farge og kan ha mange forskjellige strukturer.

Det er grønnrustens høye reaktivitet som er grunnen til at den kan hjelpe så mye til med å rengjøre forurensede steder.

Mineralet reduserer grunnstoffer som krom, uran og selen. Det gjør disse grunnstoffenes oppløselighet og mobilitet i naturen mye mindre. I noen tilfeller blir stoffene absorbert inn i mineralets molekylære struktur.

I den tidlige kambriske perioden ble metanproduksjonen veldig redusert på grunn av grønnrust.