Hopp til innhold

Nye funn om skrekkulven fra Game of Thrones overrasker

Flere tusen år gammelt DNA fra ulverasen viser at forskerne tidligere har vært på villspor.

Skrekkulven ble verdenskjent gjennom TV-serien Game of Thrones. Bildet er gjengitt med tillatelse fra HBO.

GAME OF THRONES: TV-serien bidro til at det utdødde dyret igjen ble et samtaleemne. I serien er størrelsen overdrevet.

Foto: HBO Nordic

Kanskje er du en av dem som så den populære serien Game of Thrones?

Det er en stund siden den aller første episoden ble sluppet, men allerede der introduseres dyret som denne saken handler om.

Ulven, som Lord Stark finner liggende død på bakken, omtales som en vanskapning av noen i hans følge. Stark vet bedre. «It's a dire wolf ... tough old beast», svarer han.

På norsk heter skapningen skrekkulv. Det latinske navnet er Canis dirus.

Ordet «canis» er latin for hund, og betyr at de tilhører hundeslekten. Det samme gjør dagens ulver. De heter Canis lupus.

Hodeskalle og skjelett hos de to ulveartene er svært like. Lenge har man derfor trodd at disse to artene var i nær slekt. Ny forskning viser at dette er feil. Skrekkulven er kanskje ikke så «ulvete» likevel.

Illustrasjon av skrekkulv (dire wolf)

TYNGRE OG BREDERE: Størrelsen av bein- og tannrester viser at skrekkulven var tyngre og bredere enn dagens ulvetype.

Foto: Gettyimages/iStock

50.000 år gammelt DNA

Det er et internasjonalt forskerteam ved det britiske universitetet i Durham som har kommet fram til det nye resultatet.

DNA i rester av bein fra dyr som levde for opptil 50.000 år siden, såkalte sub-fossiler, har bidratt til økt kunnskap.

– I stedet for å tro at skrekkulven er nært beslektet med de andre dyrene i den Nord-Amerikanske hundefamilien, som gråulv og prærieulv, fant vi ut at skrekkulven tilhører en slektsgrein som skilte lag for over flere millioner år siden.

Det sier Dr. Alice Mouton ved Universitet i California til det britiske magasinet Nature.

– Vi trodde vi kjente dyrets opphav, men dette er mer komplisert enn først antatt.

Studien viser blant annet at skrekkulven var en såpass annerledes art at den ikke var i stand til å pare seg med gråulver og prærieulver.

Forskerne mener nå vi må se på dem som fjerne slektninger, mer som mennesket og sjimpansen.

– Oppsiktsvekkende

Petter Bøckman er zoolog og universitetslektor ved Naturhistorisk museum i Oslo. Han mener det nye funnet er interessant.

– Dersom vi nå tegner et stamtre over hundeslekta Canis, vil den dypeste splitten på greina være mellom skrekkulven på den ene siden – og resten av dyrene. Både ulver og sjakaler er på den andre siden. Dette er oppsiktsvekkende.

Zoologen kjenner godt til skrekkulven fra tidligere.

– Dette var en stor rugg. Kanskje opptil en og en halv ganger vekten av dagens ulv.

Døde ut på grunn av mennesket

Skrekkulven levde i Nord-Amerika for mellom 250.000 og 13.000 år siden. Der levde den sammen med gråulven, prærieulven og den asiatiske villhunden.

Dyrene har flere likhetstrekk.

I løpet av tidsperioden skrekkulven levde, hadde vi både istid og utviklingen av mennesket. Og spesielt de siste fikk en betydning for ulverasen, forklarer Bøckman.

– Skrekkulven jaktet de store byttedyrene, og alt som var større enn bøffelen forsvant da mennesket etablerte seg. Vi var brutalt dyktige jegere. I løpet av noen tusen år fjernet vi matgrunnlaget for en del av dyrene.

Petter Bøchman tror den nye kunnskapen kan føre til flere endringer.

– Slekten Canis har litt ugreie artsgrenser. Vi har en haug med arter som er lik hverandre og nå og da utveksler gener. Dette funnet gjør at vi også må se på noen av de andre dyrene i slekta. Kanskje hvem som skal sortere under Canis og hvem som skal over i andre slekter må gås litt etter i sømmene?