Hopp til innhold

Ung og ensom? Hold ut! Det blir bedre

Mange unge kjenner den ekle følelsen av ensomhet. En stor norsk studie har sett på hvordan ensomheten preger oss videre i livet.

Ensomhet

Når Ada Setten Ekker (23) blir kjent med nye folk går det gjerne fint i starten.

Men så kommer de vonde tankene.

Ada tekst uten utsnitt
Ada Setten Ekker

Ensomheten hun har kjent på gjør at det er vanskelig å komme nær menneskene rundt seg.

– Det er vanskelig å si hvorfor det er slik, sier hun.

Forsker Tilmann von Soest har i flere år undersøkt hva ensomhet i ungdomsårene gjør med oss.

Han er forsker ved OsloMet og professor ved Universitetet i Oslo. Høsten 2020 publiserte han en helt spesiell studie på ensomhet.

I 13 år svarte over 3000 unge nordmenn på et spørreskjema om hvordan de hadde det. Deltakerne var mellom 13 og 19 år da studien startet i 1992. I dag er alle i 40-årene.

Omfattende studie på langtidsvirkninger

I snitt ble ungdommene i studien mer og mer ensomme fram til de fylte 25 år. Von Soest synes ikke akkurat det funnet er overraskende.

Tilmann von Soest

FORSKER: Tilmann von Soest har ledet studien siden 2008. Han er i gang med en ny runde av forskingen med de samme deltakerne.

Foto: Alice Nordquist / NRK

– Ungdomsårene er en tid hvor det skjer mye. De løsriver seg fra foreldrene sine, og det er overganger fra ungdomsskole til videregående. Fra videregående til studier, og etter hvert til jobb, forteller von Soest.

Funnene er publisert i tidsskriftet Developmental Psychology.

For meg er einsemd vissheita (om så innblit) om at man ikkje har nokon som kan vere der for deg på det viset ein til ei kvar tid treng.

Magnus Aarli (26) sier ensomheten kan bli forsterket i noen sosiale settinger.

Han synes det er noe paradoksalt.

– På kroppen kjennes dette mest tomt. Det er liksom ingen smerte i den forstand, men følelsen av meningsløshet kan bli veldig ubehagelig.

Magnus Aarli

Påvirker hvor mye du tjener

Langtidsstudien viser at de som har rapportert om mye ensomhet i ungdomsårene, tjener mindre når de begynner å jobbe.

Det er et funn som går igjen uansett hvordan de måler tallene.

– Det kan henge sammen med at arbeidslivet ikke bare er prestasjoner og hvor godt du jobber, men at det også har mye å gjøre med hvor godt du klarer deg i sosiale relasjoner, sier von Soest.

Han forteller at å være ensom over lengre tid kan gjøre det vanskeligere å fungere sosialt på jobb.

– Det kan ha noe å gjøre med hvordan du omgås andre, og hvordan du klarer å selge deg inn når det er snakk om lønnsøkning.

Den einsame kan vere omringa av menneske, men føler ingen tilhørighet.

Seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, Thomas Severinius Nilsen, forteller at en mulig sammenheng mellom ensomhet og lønn kan være at ensomhet har vist seg å kunne påvirke kognitive funksjoner.

Det er mentale funksjoner som blant annet påvirker måten mennesker lærer seg kunnskap på. For eksempel oppmerksomhet, minne, problemløsning og språk.

– Det vil være naturlig å tenke at det kan påvirke deltakelsen i arbeidsmarkedet, prestasjonen i arbeidet og i studiesammenheng, sier Nilsen.

Einsemd er kjensla av å vere aleina her i verda - eit spøkelse i eiga liv.

Kan være skadelig

Å kjenne på ensomhet av og til er vanlig, og er i utgangspunktet ikke farlig. Det er når den vonde følelsen varer over lengre tid at den kan bli et problem.

Vedvarende ensomhet kan føre til en rekke negative konsekvenser for både psykisk og fysisk helse.

– Om vi tenker prehistorisk tid, gir ensomhet deg en følelse av at du er i fare. Dersom du ikke er sammen med flokken din er du utsatt, sier von Soest.

Kroppen er hele tiden aktivert og den ensomme opplever indre uro. De to mekanismene kan etter hvert føre til en negativ spiral på den psykiske og fysiske helsen.

– Med dårligere helse og mindre aktivitet får en også større ensomhet. Du blir mer isolert og får mindre selvtillit i dette å ta kontakt med andre, sier Thomas Hansen, forsker ved FHI og OsloMet.

Han har forska på ensomhet knyttet til alderdom, og forteller at ensomheten kan få uheldige konsekvenser i både skole og arbeidsliv.

Einsemd er som ein runde med Mike Tyson i ringen. Det er som ein jernneve midt i trynet.

Det sier Petter Jønholt (23). Han synes følelsen av ensomhet er smertefull og forteller at det er lett å bli fanget i ei vond boble.

For meg var det tankene: Er jeg god nok? Bryr folk seg? Er jeg grunnen til at jeg nå sitter alene? Dette rev og slet hodet mitt i filler.

Petter Jønholt

Selv om mange av funnene i studien viser at ensomhet i ungdomsårene kan gjøre stor skade, var det også funn von Soest ble positivt overrasket over.

Oppløftende funn

Det viser seg at ensomheten flere kjente på i ungdomsårene, ikke nødvendigvis følger dem inn i voksenlivet.

Bare det å ha én god venn du stoler på i ungdomsårene motvirker ensomhet, viser studien.

Von Soest synes det er oppløftende.

– Det er sikkert en del ungdommer som har hatt perioder i ungdomslivet sitt hvor de har hatt det vanskelig, og ikke følt at de har passet inn eller ikke har hatt noen venner. Det betyr likevel ikke at de senere i livet vil ha dårlige sosiale forhold eller få venner, forteller han.

Undersøkende dokumentarserie fra 2018. Hvis du var ensom, ville du sagt det? Programleder Vilde vet selv hvordan det er å være ny i en storby og ikke ha planer for helga. Nå utforsker hun ensomheten, hvor farlig er den? Sesong 3 (4:4)

SE INNAFOR: Hvis du var ensom, ville du sagt det? Programleder Vilde Bratland Erikstad vet selv hvordan det er å være ny i en storby og ikke ha planer for helga. Nå utforsker hun ensomheten, hvor farlig er den?