Kvinner mer gudfryktige enn menn

Kvinner er mer skeptiske til at forskere skaper liv på laboratoriet, og har større tro på at en guddommelig kraft har skapt livet på jorda enn menn.

Bibel
Foto: Justin Lowry

Tror du på Gud, er du mest sannsynlig kvinne. Kvinner tror i mindre grad på evolusjonslæren enn menn og er langt mer skeptiske til forskning på kunstig liv viser en undersøkelse utført for NRK.

Undersøkelsen som omfatter 1000 personer, er utført av Norstat. Der svarer 45% av kvinnen at de er helt eller delvis enige i at Gud eller en annen guddommelig skaperkraft står bak livet på jorda. 32% av mennen svarer det samme.

På spørsmål om livet her på jorden har skjedd gjennom gradvis utvikling/evolusjon, svarer 15% av kvinnene at de er helt eller delvis uenig. 
9 % av mennene svarer det samme.

Se mer om undersøkelsen her:

LES: 1 av 10 tror ikke på evolusjonen

LES OGSÅ: Lav utdanning gir evolusjonsnekt

Graf: Kunstig liv

Forskere forsøker nå å skape nytt liv ved hjelp av kunstig DNA i laboratoriet. Bør slike eksperimenter på et generelt grunnlag være tillatt eller forbys?

Graf: Gud eller gudommelig skaperkraft står bak livet på jorda

Gud eller noen annen guddommelig skaperkraft står bak livet her på jorda. Er du helt enig, enig, delvis, enig eller vet du ikke?