Hopp til innhold

Kuskit på sølvfat

I Norge, et land der vi liker å se på oss selv som foregangsland innen miljø og klima, etterlyser flere gründere politisk vilje og støtteordninger til produksjon av biogass.

Kuskit på sølvfat
Foto: Frida J. Krüger / NRK

Svein Lilleengen er gründer og bonde fra Ørlandet i Sør-Trøndelag. Han har i mange år eksperimentert og utforsket kumøkkas muligheter. Nå satser han og flere bønder i hjemkommunen på produksjon av biogass av kumøkk.

Se video: Biogass av kuskit

Bondens 'gull'

Mange mener at framtidas energiproduksjon ligger i å bruke kumøkk og annet organisk avfall innen produksjon av biogass til lys, varme og drivstoff. Lilleengen er en av flere gründere her til lands som nå etterlyser politisk vilje og støtteordninger for å starte produksjon av miljøvennlig energi.

I den nye klimameldingen for landbruket som kom i april, trekkes produksjon av biogass frem som en ny nisje for bonden, og en nisje det skal satses på.

- Kumøkk har alltid vært bondens gull, og er nå i fred med å bli det på nytt som råstoff innen energiproduksjon, sier Svein Lilleengen.

Støtte fra Göran Persson

Lilleengen håper politikere snart vil sette inn tiltak og støtteordning som skal gjøre produksjon av biogass i stor skala mulig, og ikke minst lønnsom også her i Norge. Her har våre naboland kommet et godt steg lenger. I flere svenske byer har nå biogassen inntatt transportsektoren, og i byer som Linköping kjører alle busser og taxier i byen på det miljøvennlige drivstoffet. Biogass som næring er i vekst og det bygges stadig nye anlegg.

Svein Lilleengen og Gøran Persson på Biogass-konferanse 09

Gründer Svein Lilleengen og Gøran Persson under Biogass 09.

Foto: Morten Andersen / NRK

Tidligere statsminister Göran Persson møtte Svein Lilleengen på konferansen BIOGASS 09 på Ørlandet i mai i år, og mener gründere som Lillengen er svært viktig for å få fart på produksjon av biogass.

- De lyttet til grasrota og la forholdene til rette, sier Persson og sier at et godt samarbeid mellom gründere og myndighetene er en viktig årsak til biogassuksessen i Sverige.

Vinn-vinn situasjon

Landbruket står for en stor del av de klimautslippene vi har i dag. Mye av dette er metan som produseres i kuvomma, og er 20 ganger mer klimafiendtlig enn Co2. Ved å fange opp metan og utnytte den i produksjon av biogass får vi dobbel effekt. Vi reduserer klimautslippene og får miljøvennlig energi.

I Norge er det nå et 20 talls biogassanlegg, men langt fra produksjonsmengden i Sverige og Danmark. Fredrikstad produserer biogass fra et kloakkrenseanlegget i byen, som sørger for drivstoff blant annet til 6 bybusser. Flere lignende prosjekter er under utvikling i Norge.

I mange europeiske land finnes gode støtteordninger som gjør energiproduksjon av husdyrgjødsel lønnsom, men slike støtteordninger finnes ikke her til lands ennå.

- En kan ikke vente at bonden tar fra sine egne sparepenger for å drive klimavennlig, sier gründeren Svein Lilleengen.

Lilleengen etterlyser subsidier på linje med blant annet Tyskland, hvor bonden får 1,70 pr kWh. Omkring 4000 tyske bønder er nå energiprodusenter.

Framtidas energi

Det er mer å gå på her hjemme og ikke bare innen landbruket. Hele avfallsnorge har et stort potensiale innen produksjon av biogass. Alt gjærbart materiale som blant annet matavfall, slakteriavfall og kloakkslam kan benyttes. I følge Østfoldforskning og Enova utnytter vi bare 9 % av potensialet for å produserer biogass her i Norge. Vi reduserer utslippene av klimagasser, får miljøvenlig energi tilbake og restproduktet kan benyttes som gjødsel.

- Vi kaster mat i Norge for 10 milliarder kroner! Det i seg selv er et stort etisk problem i det at vi ikke utnytter ressursene, og det skaper klimautslipp i seg selv. Vi bør reduserer kastinga, men vi bør også bruke det vi har igjen i energiproduksjon, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Lars Peder Brekk

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Foto: Vegard Woll

- Jeg tror også det er viktig å subsidiere denne type produksjon av energi, for det er ikke lønnsomt sammenlignet med vannkraft eller annen energiproduksjon i dag, sier Lars Peder Brekk.

Men han kan ikke vise til konkrete planer om subsidier, selv om det er et område med forskning og utvikling.

Se video: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk om biogass

Se video: Schrödingers katt

Tidligere videoinnslag om biogass:

Konferansen Biogass 09

Buss kjører på biogass

Biogassanlegg i Halden