Krise ved kjempenes fall

Menneskenes nedslakting og fortrengning av store rovdyr og andre toppkonsumenter fører til dyptgripende forandringer i økosystemer verden rundt, advarer forskere.

Ulv Gaupe jerv

Tre av Norges rovdyr. Internasjonal forskning viser at avlivning av rovdyr og andre toppkonsumenter kan føre til klimaendringer.