Hopp til innhold

Havstrøm i Stillehavet inneholder opptil 16 ganger mer plast enn tidligere antatt

80 000 tonn plast flyter akkurat nå rundt i det som kalles «Great Pacific Garbage Patch» – og det blir stadig mer. Det viser ny studie.

Plastsøppel tas opp fra havet i «Great Pacific Garbage Patch»

46 prosent av plastsøppelet i «Great Pacific Garbage Patch» kommer fra fiskeindustrien. Det er mye med tanke på at 80 prosent av kildene til plast er landbaserte.

Foto: The Ocean Cleanup,

«Great Pacific Garbage Patch» er en havstrøm på halvveien mellom Hawaii og California, der plastsøppel hoper seg opp. Slike søppelkonsentrasjoner finnes ulike steder rundt om i verdens hav, men «Great Pacific Garbage Patch» er den største.

Nå har en ny, stor kartlegging vist at området inneholder mellom fire og seksten ganger mer plast enn tidligere antatt. Funnene ble nylig publisert i Nature Scientific Reports.

Oseanograf Laurent Lebreton, som er en av forskerne bak studien, er egentlig ikke overrasket over denne mangedoblingen. Årsaken er at han også tidligere – i 2014 – deltok på en kartlegging av søppelet i havstrømmen.

Vi var allerede da klar over at metoden vi brukte gjorde at anslaget ble for lavt. Det er hovedgrunnen til at vi ville gjennomføre en mer omfattende kartlegging, forklarer Lebreton.

Mengden plast øker

Det som likevel overrasker Lebreton, var at hele 92 prosent av plastsøppelet var større biter, ikke mikroplast. Mikroplast er plastbiter på under fem millimeter, og det er plast på denne størrelsen som fra før av er best kartlagt i havstrømmen i Stillehavet.

De første målingene av mikroplast i «Great Pacific Garbage Patch» ble gjort på 1970-tallet. Sammenlikninger gjort med disse historiske målingene tyder på at mengden plast i havstrømmen øker stadig raskere.

Resultatene fra vår studie viser at situasjonen er kritisk, og at det haster med å iverksette nødvendige tiltak for å stoppe tilførselen av plast til havet, sier Lebreton.

«Great Pacific Garbage Patch»

«Great Pacific Garbage Patch» dekker et areal som er tre ganger så stort som Frankrike, og inneholder 80 000 tonn plast. Det tilsvarer vekten til 500 jumbojeter.

Foto: The Ocean Cleanup,

Mye plastavfall fra fiskeindustrien

– Dette er den mest omfattende kartleggingen jeg har sett av plastforurensningen i den nordlige stillehavsstrømmen. Metodene som er brukt i denne studien er langt mer solide enn de som er brukt i tidligere beregninger, forteller Martin Wagner.

Wagner er biolog ved NTNU og har jobbet mye med hvilken effekt plast har på økosystemer og menneskers helse.

– Kunnskapen fra denne studien er viktig fordi vi enda vet lite om hvor plastforurensning kommer fra og hvor det ender opp, sier Wagner.

Karleggingen viser blant annet at 46 prosent av plasten i «Great Pacific Garbage Patch» kommer fra fiskeindustrien. Dette til tross for at 80 prosent av kildene til plast er landbaserte, mens bare 20 prosent er marine.

– Dersom vi kan identifisere hvor plastforurensingen kommer fra, kan vi hindre den i å havne i havet i utgangspunktet. Etter min mening er det bedre å «skru av krana» enn rydde opp store havområder, sier biologen.

Laurent Lebreton er enig, men sier studien også har noe å bidra med til dem som vil rydde opp skrotet.

– Informasjon om hvor store plastbitene er og hva slags type plast det er snakk om, er nyttig for dem som designer løsninger for å fjerne plasten, sier Lebreton.