Hopp til innhold

Havets T.Rex

Den var stor som en buss og hadde tenner på størrelse med agurker. Møt monsterøgla - ett av historiens farligste rovdyr.

Monsterøgla - det farligste rovdyret
Foto: Ill.: Atlantic Productions

Nok en gang står paleontolog Jørn H. Hurum i sentrum for en forskningsbragd. Sammen med en gruppe internasjonale forskere gravde han i fjor sommer fram deler av ei 15 meter lang havøgle på Svalbard.

Havets T.Rex

Øgla kalles foreløpig Predator X, og er en hittil ukjent art av pliosaur, et rovdyr som patruljerte havene for 147 millioner år siden. Undersøkelsene viser at monsterøgla var 15 meter lang, hadde tenner på 30 cm, veide 45 tonn og hadde et kjevetrykk på utrolige 16 000 kilo. Jørn Hurum er sikker i sin sak: - Denne øgla var havets T.Rex.

Limt sammen hodeskalle

Forskerteamet har så langt limt sammen hodeskallen på øgla. Hodeskallen er selve krumtappen i paleontologiske funn fordi den sier noe om størrelsen på individet. I tillegg har de lyktes i å sette sammen den såkalte condyle - som er leddet mellom hodeskalle og ryggrad. Alle pattedyr og reptiler har en slik condyle. - Predator X sin condyle er diger, forteller Hurum.

Utgraving av fossiler av monsterøgla

Funnet av hodeskallen var viktig.

Foto: Atlantic Productions Limited

- Knokkelen vi har funnet er over 15 cm i diameter, større enn hos noen andre pliosaur-arter. Samme knokkel hos for eksempel en T-Rex, er 7,5 cm i diameter. Hodeskallen til Predator X var med andree ord minst dobbelt så stor.

Utgraving på Svalbard

Pliosauren ble funnet ved Knorringfjellet på Svalbard.

Foto: Atlantic Productions Limited

Knoklene ble funnet ved Knorringfjellet på Svalbard i 2007 mens teamet arbeidet med å grave fram restene av en annen pliosaur. Funnstedet ble GPS-merket og sist sommer vendte teamet tilbake og grov fram hodeskalle og knokler.

Se Dagsrevyens innslag om monsterøgla .

Gigantisk puslespill

I hele vinter har eksperter arbeidet med å pusle sammen de 20 000 bitene fra funnstedet. I tillegg har Hurum reist verden rundt for å samle informasjon om Predator X.

Etter planen skal teamet levere en fullstendig rapport om funnet i løpet av året. Men så langt viser analyser av beinet fra luffene at øgla gled gjennom vannet ved hjelp av de to forreste luffene. De to bakerste ble brukt for å oppnå større fart under angrep på et byttedyr.

Samtidig mener også forskerne at øglas hjerne likner ganske mye på dagens hersker av verdenshavene; hvithaien.

Sammenligner med hvithai

Jørn Hurum hentet fakta om hvithaien fra forskere i Sør-Afrika.

Foto: Atlantic Productions Limited

Nyhet verden over

Tirsdag denne uka offentligjorde Hurum funnet av primaten som trolig er apenes stammor. Men også da nyheten om Predator X ble kjent tidligere i vår, skrev verdenspressen om Hurums arbeid.

The Guardian

The Times

New York Times

Yahoo News