Hopp til innhold

Har genredigert menneskeembryo i USA

– Det er svært interessant å se hvor mye holdningene har endret seg på kort tid, sier Sigrid Bratlie i Bioteknologirådet.

Illustrasjon av DNA

Ved å forandre DNA i embryoer kan vi "rette på" gener som forårsaker arvelige sykdommer.

Foto: colourbox

Mange encella embryo, altså foster i et tidlig stadium, skal ha fått DNAet sitt forandra ved hjelp av genredigeringsmetoden CRISPR, melder MIT Technology Review.

Det er Shoukhrat Mitalipov ved Oregon Health and Science University som skal ha leda prosjektet, men han vil ifølge Technology Review ikke kommentere resultatene, som foreløpig ikke er publisert.

Shoukhrat Mitalipov

Kasakhstan-fødte Shoukhrat Mitalipov har tidligere fått oppmerksomhet for å være den første til å klone aper, i tillegg til at han i 2013 lagde menneskeembryoer ved kloning.

Foto: Jeffrey Ball / OHSU

Tidligere er det publisert tre rapporter om redigering av menneskeembryo, alle tre i Kina.

– Så vidt jeg vet blir dette den første rapporten i sitt slag fra USA, sier Jun Wu ved Salk-instituttet i California. Wu har vært med og jobba med prosjektet.

Når kommer første CRISPR-barn?

– Det er bare litt over to år siden en hel verden ble forferdet over at kinesiske forskere hadde forsøkt å endre gener i menneskeembryoer for første gang, og det var da bred enighet om at å lage slike arvelige endringer noe vi ikke bør gjøre. Det er derfor svært interessant å se hvor mye holdningene har endret seg på kort tid, sier Sigrid Bratlie i Bioteknologirådet til NRK.

Hun forteller at National Academy of Sciences, en av verdens mest innflytelsesrike vitenskapelige institusjoner, tidligere i år ga ut en rapport der de anbefaler å tillate å gjøre arvelige endringer for å forhindre alvorlig sykdom, dersom paret ikke kan få egne friske barn på andre måter.

Og det er dette de amerikanske forskerne nå har prøvd på, å genredigere embryoer for å prøve ut metoden.

– Til forskjell fra de første forsøkene i Kina der det blant annet oppstod feilkutt i arvestoffet, sier ryktene at forskerne denne gangen har løst slike tekniske problemer og at resultatene er gode. Dette kan imidlertid ikke bekreftes før resultatene publiseres, forteller Bratlie.

Embryoene fikk bare lov til å utvikle seg i noen få dager, og det var aldri tenkt at de skulle settes inn i ei livmor.

– Det er foreløpig ingen som har planer om å starte en graviditet med genredigerte embryoer, men med den raske utviklingen er det et spørsmål om vi nærmer oss punktet hvor dette kan bli en realitet, sier Bratlie.