Har genmanipulert menneske-embryo

Som de første i verden har kinesiske forskere genmanipulert menneskelige embryoer. Skremmende og uakseptabelt, mener forskere fra flere vitenskapsmiljøer.

DNA molecule

Arbeidet til de kinesiske forskerne ble avslått av de vitenskapelige avisene Nature og Science.

Foto: Sergey Nivens / COLOURBOX

Genmanipulering av menneskelige embryoer har lenge skapt debatt. Noen mener det kan ha en lys framtid fordi det kan hindre arvelige sykdommer. Andre er redde slik manipulering kan ødelegge genmaterialet til kommende generasjoner.

«Opererte» i genmaterialet

De kinesiske forskerne, ledet av Junjiu Huang ved Sun Yat-sen-universitetet i Guangzhou, har nå gjort forsøk på 86 menneskelige embryoer. Eggene ble hentet fra lokale fruktbarhetsklinikker, men var ikke levedyktige.

Forskningsteamet har prøvd å manipulere genet som står bak blodsykdommen β-talassemi, ved hjelp av CRISPR-metoden (se faktaboks).

Teknikken innebar å injisere embryoer med enzymet Cas9, som binder og skjøter DNA på bestemte steder, altså «operere» i genmaterialet. Enzymet kan også slette angitte deler av DNA-kjeden, og erstatte dem med nye.

Arbeidet, som er publisert i journalen Protein & Cell, ble avslått av de vitenskapelige avisene Nature og Science på grunn av de etiske aspektene rundt forskningen. De valgte i stedet å skrive egne kritiske artikler om temaet.

Få ble «helbredet»

Teamet injiserte enzymet i de 86 embryoene, men kun 28 fikk DNA-et skjøtet med hell. Bare en brøkdel av dem igjen fikk «endret» sykdomsgenet.

– Hvis man skal gjøre genmodifikasjon i normale embryoer, må man ha mer tydelige resultater. Derfor stoppet vi, sier Huang.

Teamet fant også et overraskende antall uforventa mutasjoner som kan være svært skadelig på andre deler av genene.

– Vi ønsker å vise våre data til verden, slik at folk vet hva som kan skje, sier Huang.

(Artikkelen fortsetter under bildet):

DNA

Flere forskere mener det er uakseptabelt med genmanipulering av menneskelige embryoer. De mener «endringene» i genene kan ha store konsekvenser for fremtidige generasjoner.

Foto: Gernot Krautberger/Fotolia

– Helt uakseptabelt

Flere forskningsmiljøer har reagert på forsøkene.

– Dette bør være en streng advarsel til enhver utøver som mener teknologien er klar til å brukes, sier George Daley, stamcellebiolog ved Harvard.

Bjørn Myskja

Nestleder i Bioteknologirådet, Bjørn Kåre Myskja.

Foto: Juliet Landrø / NRK

​Nestleder i Bioteknologirådet, Bjørn Kåre Myskja, ser ikke noen grunn til at man skal drive med genmanipulering.

– Det er helt uakseptabelt, og det har vært internasjonal enighet om å forby slike forsøk fordi vi tukler med genmaterialet. Hvis man gjør endringer i DNA-et til et embryo, så vet vi ikke hvilke konsekvenser det vil ha for deres barn igjen og nye generasjoner, sier Myskja til NRK.

Cellebiolog ved Oslo universitetssykehus, Sigrid Thoresen, mener metoder som CRISPR gir enhver person med basiskompetanse innen molekylærbiologi muligheten til å manipulere DNA.

– Det at de nå har publisert rapporten og viser folk hvordan de kan gjøre det, er veldig skremmende, sier Thoresen til NRK.

Mener flere gjør lignende forsøk

Ifølge avisa Nature skal flere kinesiske forskere holde på med lignende forsøk av genmanipulering.

– Det kan gjøre at folk blir mer positive til det, og da er det bare et tidsspørsmål før man bruker genmanipuleringen på embryoer som er levedyktige. Derfor må vi nå vise hvor farlig det faktisk er, og sette strengere retningslinjer, sier Myskja.