Håp om tinnitus-kur

Tinnitus kan skyldes endringer i hjernen etter hørselskade, for eksempel fra høy konsertlyd. Men en kur kan trolig være underveis.

Tinnitus

Hodetelefoner og høy lyd fra konserter kan gi deg ørersus.

Foto: Erwin Wodicka / Erwin Wodicka - wodicka@aon.at