Hopp til innhold

Stadig flere barn har egen smarttelefon

Bruken av smarttelefoner og nettbrett øker kraftig også blant de minste barna, viser tall fra TNS Gallup. En fjerdedel av alle barn mellom 3 og 11 år har sin egen smarttelefon.

Barn bruker iphone

Stadig flere barn har egen smarttelefon. Medietilsynet ber foreldre om å være bevisst på utfordringer knyttet til handel og kjøp på nettet.

Foto: NRK

Medieforsker Elisabeth Staksrud

Medieforsker Elisabeth Staksrud

Foto: NRK

– Gjennomsnittet er at barn begynner å bruke internett når de er 18 måneder. Og det gjør de både gjennom mobiltelefonen, nettbrett og vanlig PC, sier medieforsker Elisabeth Staksrud ved Universitetet i Oslo.

Ferske tall fra TNS Gallup viser at en fjerdedel av alle barn mellom 3 og 11 år har sin egen smarttelefon.

Tallene viser også at 2 av 5 barnefamilier har nettbrettilgang.

Det er betydelig høyere enn hos befolkningen generelt.

Skaffer seg digitale ferdigheter

Medieforskeren tror ikke nødvendigvis utviklingen er negativ.

– De barna som begynner tidlig med å bruke internett og digitale tjenester, og som har foreldrene med seg, klarer seg mye bedre hvis det skulle skje noe ubehagelig på nettet. De får større håndteringskompetanse, sier Staksrud.

Hun peker også på at barna utvikler større generelle digitale ferdigheter som kan være nyttig i skolen og hverdagslivet.

Utfordringer

Stian Lindbøl, Medietilsynet

Seniorrådgiver Stian Lindbøl i Medietilsynet

Foto: NRK

Seniorrådgiver i Medietilsynet, Stian Lindbøl, ser også fordelene med at flere barn er på nett.

Han ber samtidig foreldre om å være forsiktige når de slipper barna løs på nettbrett og smarttelefoner.

– Sosiale medier blir veldig lett tilgjengelig. Det skaper en del utfordringer, siden barna kanskje ikke er modne nok til å bruke det, for eksempel til distribusjon av bilder og video, sier Lindbøl til NRK.

– I tillegg bør foreldre være veldig bevisst på at handel og kjøp lett kan gjennomføres via smarttelefoner, sier han.

Kan skape kjøpepress

I dag lanseres den nye Iphone-modellen i USA. Det stadige jaget etter å ha den beste og nyeste telefonen, kan også skape et klasseskille i vennegjengen.

– Det er mye oppmerksomhet rundt lanseringen, og det er veldig mange som vil ha den siste og heteste modellen. Det kan skape et visst press i skolegården på å ha den kuleste telefonen, sier Lindbøl.