Får nobelpris for utvikling mikroskopteknologi

Jacques Dubochet, Joachim Frank og Richard Henderson får nobelprisen i kjemi for sitt arbeid med kryoelektronmikroskopi, en metode som muliggjør og forenkler avtrykk av biomolekyler.

NOBEL-PRIZE/CHEMISTRY

Onsdag formiddag ble det kjent at Jacques Dubochet, Joachim Frank og Richard Henderson blir tildelt nobelprisen i kjemi.

Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

Årets Nobelpris i kjemi går til oppfinnerne av kryoelektronmikroskopi, en metode som lar oss visualisere molekyler helt ned på atomnivå, i deres naturlige tilstand.

Utviklingen av kryoelektronmikroskopi er viktig for strukturell biologi – forståelsen av hvordan komplekse molekyler er bygget opp, og hvordan de endrer seg under ulike forhold.

– For eksempel ble strukturen til Zika-viruset i fjor bestemt ved hjelp av kryoelektronmikroskopi. Dette har gitt kunnskap om hvordan viruset smitter, hvordan det forårsaker sykdom, og potensielt hvordan man kan lage medisiner mot det, sier Sigrid Bratlie, seniorrådgiver i Bioteknologirådet.

Tredimensjonale bilder av proteiner

Lenge trodde man at elektronmikroskopet egnet seg best for studier av dødt materie ettersom den kraftige elektronstrålen ødelegger biologisk materie.

Men 1990 klarte Richard Henderson med elektronmikroskopets hjelp å få frem et tredimensjonalt bilde i atomoppløsning av et protein. Dette beviste teknikkens potensial.

Joachim Frank gjorde teknikken allment håndterlig.

Jacques Dubochet forbedret teknikken ved å bruke vann i elektronmikroskopet. I elektronmikroskopets vakuum fordamper flytende vann, men uten vann kollapser biomolekyler.

Dubochet lyktes på starten av 80-tallet å vitrifisere vannet som gjør det går over i en glassaktig fast fase gjennom raskt temperaturfall. På denne måten kan biomolekyler beholde sin naturlige form selv i vakuum.

SWEDEN-NOBEL-CHEMISTRY

Sara Snogerup Linse, Goran Hansson og Peter Brezezinski annonserte årets vinnere av nobelprisen i kjemi onsdag formiddag.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Få kvinner har fått prisen

Nobelprisen i kjemi ble utdelt for første gang i 1901, og har siden den gang blitt gitt til 174 personer fordelt på 108 priser. En av de, Frederick Sanger, har fått prisen to ganger, både i 1958 og 1980.

Den yngste vinneren av kjemiprisen til nå er 35 år gamle Frédéric Joliot som fikk prisen i 1935. Den eldste som har fått Nobelprisen i kjemi er John B. Fenn som var 85 år da han mottok prisen i 2002.

Også to nordmenn har vunnet nobelprisen i kjemi. Lars Onsager fikk prisen i 1968 for å utviklet en statistisk analyse av diffusjon. Odd Hassel fikk prisen i 1969 sammen med Sir Derek Barton for sin innsats for konformasjonsbegrepets utvikling og anvendelse innen kjemien.

Bare fire kvinner har fått kjemiprisen, en av dem er Marie Curie som også har fått nobelprisen i fysikk.

I fjor var det Jean- Pierre Sauvage, Sir James Fraser Stoddart og Bernard L. Feringa som fikk nobelprisen i kjemi for utformingen og syntesen av molekylære maskiner.