NRK Meny
Normal

Fakta om studien

En ny medisin kan gi nytt håp til pasienter rammet av skjelettkreft. 

Øyvind Bruland
Foto: Jon Hagen

For mer en ti år siden startet forskerne utviklingen av kreftmedisinen som har fått navnet Algeta. Ideen var at kreftceller i skjelettet kan ødelegges innnefra ved hjelp av radioaktivitet.

Allerede i 1997 startet forsøkene. Da ble St. Bernardshunden "Gulli" behandlet for sin beinkreft med radioaktive betastråler. Nå har forskerne videreutviklet teknikken og bruker alfastråling i stedet. Det radioaktive stoffet injiserers i blodet og finner selv veien til kreftcellen.

Sigmund Roald Nydal

Sigmund Roald Nydal er en av deltakerne

Foto: NRK

Dette skjer siden stoffet de bruker, radium 223, har en kjemisk oppbygging som ligner kalsium. Kreftcellene i skjelettet trenger kalsium for å vokse og dele seg. Men når radium 223 er til stede i kroppen, bruker kreftcellene også dette stoffet som byggesteiner. Dermed finner det radioaktive stoffet veien til kreftsvulstene helt av seg selv, og den radioaktive strålingen stoffet avgir, kan drepe kreftcellene uten å påvirke resten av kroppen.

Resultatene fra fase II- studien ble nylig presentert på den  europeiske kreftkonferansen ECCO  i Barcelona.

Ifølge forskerne ble Algeta prøvd ut på 64 menn med langt fremskreden prostatakreft. De fikk fire injeksjoner av det radioaktive stoffet over en periode på 12 uker. To år etter behandlingen var nesten en tredjedel av pasientene som hadde fått medisinen fortsatt i live. Mens kun fire av de 31 som fikk en placebo-injeksjon fortsatt var blant oss. 

På grunnlag av denne studien mener derfor forskeren at medikamentet kan doble levetiden til menn med denne typen alvorlig prostatakreft. Kreftoffer med spredning til skjelettet er en en gruppe pasienter legene har kunnet gjøre svært lite for, og det er derfor de nå setter sin lit til dette medikamentet. 

Studien er også omtalt i The Lancelet Oncology

Hunden Gulli

Hunden Gulli fikk eksperimentell behandling allerede i 1997

Foto: NRK