Hopp til innhold

Se NRKs unike bilder fra apostelen Filips grav

Etter femti års jakt er graven til Apostelen Filip funnet i Tyrkia. NRK har som eneste europeiske filmteam fått filme arkeologenes utgravinger. Se de unike videobildene.

Video Apostelen Filips grav

Gravstedet til Apostelen Filip, en av Jesus sine 12 disipler, ble funnet i Tyrkia tidligere i år. Norske forskere deltok under den arkeologiske utgravingen i Hierapolis i det sørvestlige Tyrkia.

NRK Schrödingers katt har fått tilgang til opptak i dette strengt bevoktede utgravingsområdet, og har som det første filmteam i Europa tatt del i utgravningene sammen med norske og internasjonale forskere.

I kveld vises dokumentaren om funnet på NRK1.

Rasmus Brandt

Professor Rasmus Brandt.

Foto: Nova Vision as/ Ingvill Warholm

Arkeolog Rasmus Brandt har selv vært initiativtager og senere leder for den norske deltagelsen i dette prestisjefylte utgravingsprosjektet som foregår i det berømte verdensarvområdet Pamukkale/Hierapolis.

– En arkeologisk sensasjon, sier professor Brandt om funnet av gravstedet.

Inngangen til underverdenen

Pamukkale, som betyr bomullsslottet, trekker hvert år turister fra hele verden for å bade i det varme vannet som strømmer opp fra jorda, og som danner hvite kalkholdige fjellformasjoner.

I over 50 år har italienske arkeologer under ledelse av professor Franscisco d’Andria, drevet utgravinger i dette området.

Her har de avdekket en romersk by som allerede et par hundre år før Kristus hadde kultstatus som hedensk valfartsmål, fordi de varme kildene og gassene som strømmet ut, ble sett på som inngangen til underverdenen.

Pamukkale i Tyrkia

Pamukkale betyr bomullsslottet. De hvite strukturene består av en type kalkstein som blir avsatt av varme kilder.

Foto: Nova vision as, Ingvill Warholm

Jakten på Filip

Antikke skrifter forteller at også i kristen tid var Hierapolis et viktig pilegrimsmål, for her ble en av Jesu disipler, Filip, korsfestet i år 80.

Ingen enkeltskikkelse knyttes så sterkt til dette området som denne apostelen, og jakten på arkeologiske spor fra ham, har i alle år stått sentralt for internasjonale forskere.

Arkeologene har gjort mange funn som bekrefter historien om Filip, blant annet ei stor pilegrimskirke, Martyrion, på det sted der han etter tradisjonen ble korsfestet.

Men mysteriet rundt Filips grav, hvor han ble gravlagt, og hvordan hans grav så ut har ikke vært løst, før nå. I sommer kunne professor d Andria fortelle at apostelen Filips grav var funnet.

Helt siden gravstedet ble oppdaget for noen måneder siden, har d’Andria påvist en rekke særtrekk ved kirken som viser at dette må ha vært en pilegrimskirke.

Her er vannbassenger og fontener for renselse, her er inskripsjoner, og et alter med en liten krypt under hvor relikvier kunne berøres med et 2 meter langt tekstilbånd – her er inskripsjoner og mosaikker som også peker i retning av apostelen Filip.

En triumf – også for norske arkeologer.

Utgravingsleder Sven Ahrens

Norsk utgravingsleder Sven Ahrens.

Foto: Nova vision as/ Ingvill Warholm

De norske forskerne driver nå arkeologiske undersøkelser av andre
gravhus like ved kirken der de nye funn ble gjort.

Det gjøres også skjelettundersøkelser av de gravlagte – DNA-studier og isotopanalyser, for å finne ut hvem de var, hvor de kom fra og hvordan de levde.

Det må ha vært et multikulturelt samfunn, og de norske undersøkelsene har på flere måter støttet opp under den oppsiktsvekkende konklusjonen.

Utgravingsleder Sven Ahrens forteller at i disse opprinnelig hedenske gravene har de gjort flere funn fra mange kristne begravelser etter apostelens død.

– Alt vi finner her av blant annet kors og pilegrimsmerker, er utenkelige uten Filips grav, sier Ahrens.

Antikke kilder forteller også at det på 400-tallet ble det bygget ei kirke på det sted der Filip ble korsfestet.

Kirken, med navnet Martyrion, har i flere år vært grundig studert av arkitekturhistorikere og arkeologer, og i dag står det ingen tvil rundt påstandene om at dette var en pilegrimskirke, viet til St. Filip, og bygget over det sted der han ble korsfestet.

Og nå har arkeologene også funnet stedet der Filip ble begravet.

Se dokumentaren om gravfunnet i Schrödingers katt på NRK1 klokka 19:45.