Hopp til innhold

Anbefaler gravide å sove på siden for å unngå dødfødsel

Gravide som sover på siden har mye lavere risiko for dødfødsel enn de som ligger på ryggen. Britiske myndigheter endrer nå sine råd.

Closeup shot of sleeping pregnant woman

LIGG PÅ SIDEN: Ifølge en ny studie kan 5,8 prosent av dødfødsler forebygges om den gravide sover på siden.

Foto: Colourbox

– Dette er absolutt viktige og interessante funn, sier Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør ved Helsedirektoratet.

Forskerne bak en stor internasjonal studie ville finne ut om risikoen for dødfødsel blir påvirket av hvordan den gravide ligger når hun sover.

De fant ut at det å sove på siden etter uke 28 i svangerskapet reduserte risikoen. De som sov på ryggen hadde nesten tre ganger så stor sannsynlighet for å miste barnet.

Nasjonal kampanje mot dødfødsler

Funnene ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Lancet denne uken. Den nye kunnskapen er allerede tatt inn i de britiske helsemyndighetenes råd til gravide.

Anbefalinger om liggestilling blir nå en del av en nasjonal kampanje for å få ned antallet dødfødsler i Storbritannia.

Her ender fire til fem av tusen graviditeter i dødfødsler. Tilsvarende tall i Norge har ligget mellom tre og fire av tusen dødfødsler de siste årene. På Island og i Nederland er tallet under to.

Vil redde liv

Uansett om man sover på ryggen eller på siden, er risikoen for dødfødsel lav.

Ifølge studien kunne 5,8 prosent av dødfødslene ha vært unngått, dersom alle kvinner lå på siden fra uke 28.

Ut fra forskernes beregninger kunne 10–14 liv i Norge vært reddet.

Den nye studien er en grundig gjennomgang av fem ulike studier fra New Zealand, Australia, Storbritannia og USA. Forskerne hentet data fra cirka 2300 gravide kvinner. I tillegg deltok 851 kvinner som hadde opplevd dødfødsel.

Forskerne fant ingen forskjell på om man sovner liggende på høyre eller venstre side. De mener at det er den posisjonen den gravide legger seg i som betyr mest for babyen, i og med at det er den stillingen vi ligger i lengst gjennom natta.

– En kvinne som våkner opp på ryggen bør ikke bekymre seg for det, men bør legge seg over på siden igjen, lyder rådet fra britiske National Health Service (NHS).

Teorien er at ryggleie kan redusere eller hindre blodtilførselen til barnet.

Ukjent for mange jordmødre

Mange gravide i Norge får i dag råd om å ligge på siden, spesielt i siste trimester. Men rådene er basert på at ryggleie kan gi ubehag for mor.

– Det har ikke vært uttalt at det er en risiko for barnet. Dette er ukjent for de fleste, sier Kari Aarø, leder for Den norske jordmorforening.

Kari Aarø

BØR VURDERES I NORGE: Leder for jordmorforeningen, Kari Aarø, mener Helsedirektoratet bør vurdere råd om liggestilling for gravide.

Foto: Den Norske Jordmorforening

– Om forskning viser noe nytt her, så må Helsedirektoratet vurdere om vi bør ha tydeligere anbefalinger om dette med sovestilling, mener Aarø.

Norske anbefalinger til vurdering

– De nasjonale retningslinjene vi har i dag inneholder ingen anbefalinger knyttet til sovestilling under graviditet, sier Ellen Margrethe Carlsen ved Helsedirektoratet.

Men de nye forskningsfunnene kan føre til endringer også her i Norge.

– Vi vil nå gå grundig igjennom og vurdere funnene. Vi vil også se nøye på de nylig oppdaterte rådene fra NHS i Storbritannia, sier Carlsen.

Hun mener all ny kunnskap er bra, men mener det er viktig at de gravide ikke begynner uroe seg.

– Søvn er utrolig viktig for både mor og barn, understreker Carlsen.

Hun ønsker å fremheve betydningen av at de gravide lærer seg bevegelsesmønsteret til fosteret. Hun anbefaler at tydelige endringer bør undersøkes av lege eller jordmor.

– Dette vil være viktig i arbeidet med å forebygge fosterdød, sier Carlsen.