15 år siden Dolly ble født

For 15 år siden i dag så verdens første klonede pattedyr dagens lys.

sauen DOLLY

Den berømte, klonede sauen Dolly.

Foto: JEFF J MITCHELL / REUTERS

I dag er det 15 år siden sauen Dolly ble født, frisk og levende. Dette var ikke en hvilken som helst sau. Dolly var resultatet av den første vellykkede kloningen av et pattedyr.

Dolly kom til verden 5. juli, 1996 ved Roslin Institute i Edinburgh, og ble med en gang en verdenssensasjon når hun ble vist til omverdenen 22. februar, 1997.

Dolly satte for alvor kloning på verdenskartet, og store debatter rundt etikken ved slik forskning blomstret opp i hele verden.

Dolly døde 15. februar, 2003, da hun var 6 år gammel. Sauen ble utstoppet, og kan nå sees på Royal Museum i Edinburgh.

Nå har det gått 15 år siden Dolly ble født, men hva har vi lært om kloning i løpet av disse årene?

Enorm utvikling

Sauen Dolly

Dolly var et gjennombrudd for bioteknologien.

Foto: AP

Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda, kan fortelle at Dollys fødsel var en fundamental forandring for bioteknologien.

– Dette er virkelig en merkedag, sier Rogne.

– Dollys fødsel viste at det var mulig å omprogrammere celler til å utvikle seg til en helt ny organisme.

Dolly ble til ved at en melkekjertelcelle fra den originale sauen ble plantet i et egg. En melkekjertelcelle er spesialisert. Når den originale sauen bare var et foster, utviklet disse cellene seg spesielt til å bli melkekjertelceller.

Selv om cellen har en spesiell funksjon, bærer den allerede på alt arvematerialet som skal til for å lage en komplett sau.

I egget ble arvematerialet i denne cellen ”vasket” ren, og den ble dermed omprogrammert til å ikke bare være en melkekjertelcelle, men en mal på en helt ny sau.

– Dette er noe som man ikke trodde var mulig før Dolly ble født, men alle sannheter har en utløpsdato, forteller Rogne.

-Bisarre hesteveddeløp

Klonet mus fra Riken, Kobe, Japan

Det har også blitt laget vellykede kloner av mus. Denne musen er klonet i Japan.

Foto: TERUHIKO WAKAYAMA / AFP

Rogne kan også fortelle at kloning virkelig har tatt steget inn i den kommersielle verden.

– Det er mange pattedyrarter som har blitt klonet siden den gang.

Det har blant annet blitt holdt bisarre hesteløp hvor den klonede hesten løper mot hesten den ble klonet fra.

– Det er også pågående diskusjoner om man kan klone spesielle avlsdyr, for så å bruke avkommene deres til for eksempel matproduksjon.

Kloning er naturlig nok et felt som ikke er fri for kontroverser.

– Kloning er en komplisert prosess, og det er en stor sjanse for at klonede dyr ikke utvikler seg riktig.

– Mange føler at dette er en uetisk måte å fremstille mat på, siden såpass mange forsøk blir mislykket. Dette blir for mange en uetisk måte å produsere matdyr, sier Rogne

Stamceller

Rogne sier også at stamcelleforskning fikk et skikkelig løft etter Dollys vellykkede fødsel.

– Siden cellen Dolly ble klonet fra ble omprogrammert, hadde dette mye å si for hvordan man kan skaffe stamceller, forteller Rogne.

Stamceller er celler som ikke er spesialisert ennå, og som kan brukes til å gjenskape nesten hva som helst av vev i kroppen.

Ved å omprogrammere en melkekjertelcelle når Dolly ble klonet, viste forskerne at denne cellen kunne brukes til noe helt annet enn den var spesialisert til.

Potensialet ligger i at mange forskjellige typer celler kan bli stamceller, og kan for eksempel brukes til å reparere organer i kroppen.

– Bruksområdene for denne type forskning er enorme, avslutter Rogne.