Hopp til innhold

- Kjære, det ble en kjønn IV!

I Tetrahymenas verden av sju kjønn er det tilfeldighetene som rår.

Tetrahymena

To Tetrahymena under paring. De encellede dyra har sju ulike kjønn og dermed stort utvalg på kjønnsmarkedet.

Foto: The ASSET Program at Cornell University

”Men hokken ska’n godblonke tel.” Einar Skjæraasens evige spørsmål må få en ekstra dimensjon for organismen Tetrahymena thermophila.

De encellende dyra med de mange valgmulighetene har ikke to, men hele sju kjønn!

Alle former kan ha sex med hverandre, bortsett fra seg selv.

De små dyra har satt vitenskapen på sporet av hvordan kjønnsmangfoldet oppstår.

Les hele saken hos forskning.no.