Hopp til innhold

Vil fjerne to av fem elsparkesykkel-selskaper

Bymiljøetaten i Bergen vil stramme kraftig inn. – Mer krevende for oss, men positivt på sikt, mener daglig leder i Tier.

Grønn elsparkesykkel kjører om natten.

VIL BEGRENSE: Bymiljøetaten i Bergen vil begrense antall selskaper som har mulighet til å drifte i byen.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Siden elsparkesyklene gjorde sitt inntog i norske storbyer, har ulykkene og forstyrrelsene mot fotgjengere og bilister vært mange.

Det har ført til en het debatt om hvordan elsparkesyklene skal reguleres.

Nå vil fagfolkene i Bergen stramme kraftig inn, og anbefaler en ny permanent forskrift i Bergen. Det viser et utkast fra Bymiljøetaten NRK har fått tilgang på.

Bymiljøetaten ønsker blant annet en ordning der maksimalt tre operatører kan søke om å drifte i byen.

De anbefaler videre en antallsbegrensing på totalt 900 elsparkesykler i den innerste sentrumssonen (sone 1) og 1500 i sonen utenfor (sone 2). Se kart lenger ned i saken.

I dag er det fem utleiere i byen: Bolt, Tier, Voi, Bird og Ryde.

Dersom anbefalingene fører frem betyr det at to utleiere må finne seg i å måtte forlate Bergen.

– Alle operatører kan søke, sier jurist Veronika Lien Nilssen i Bymiljøetaten.

Forslaget må først ut på høring og dernest vedtas politisk.

Positiv til konkurransen

Det skremmer ikke Norgessjefen i Tier, Morten Askeland.

– Det blir opp til oss å tilfredsstille de behovene kommunen har. Det er en veldig fin måte å gjøre det på, sier han.

Askeland sikter til erfaringer fra andre land i Europa, der flere land allerede har strammet inn.

Han mener forslaget vil gjøre det mye vanskeligere å være utleier, men samtidig at det er gjennomtenkt og gjennomarbeidet – noe som vil være positivt på sikt.

– Reguleringene legger opp til å bevare det verdifulle og populære tilbudet i Bergen, samtidig som det tas tak i alle problemene som må løses, sier han.

Norgessjefen i Tier, Morten Askeland.

POSITIV: Norgessjefen i Tier, Morten Askeland, tror strenge tiltak vil virke godt på sikt.

Foto: Espen Solli / Espen Solli

Strammer inn

I juni vedtok Stortinget en lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, som gir kommunene rett til å utforme lokale forskrifter.

I Oslo har Bymiljøetaten innført et vedtak om at 12 aktører får tillatelse til å leie ut 667 små elektriske kjøretøy hver.

I Trondheim kan du få 900 kroner i bot for feilparkering.

Bymiljøetaten i Bergen vil stramme kraftigere inn, og begrunner det med at presset mot Bergen sentrum er stort, og at det er mange hensyn å ta.

– Det handler om fremkommelighet, hensyn til personer med nedsatt funksjonsevne og en rekke andre hensyn. Derfor ser vi det som nødvendig å begrense, sier jurist Lien Nilssen i Bymiljøetaten.

Etaten mener det er mer formålstjenlig å begrense antall operatører fremfor kun antall elsparkesykler.

Bymiljøetaten vil også videreføre reguleringen av ulike soner og områder, hastighetsbegrensninger, nattestenging og at man kun kan parkere på oppførte parkeringssoner i indre sentrumssone.

sonekart over Bergen

DELES INN I SONER: Den foreslåtte begrensingen på antall operatører gjelder hele kommunen. Begrensningen på antall elsparkesykler gjelder kun i sone 1 og 2.

Foto: Bymiljøetaten, Bergen kommune