Hopp til innhold

Varslersaken: – Dette har stor påvirkning på ansatte i politiet

Etterforskere som avdekket alvorlig narkotikakriminalitet ble møtt med kjeft og irettesettelse. – Vi har hatt samtaler med de involverte og tilbudt støtte, sier HMS-rådgiver i Vest politidistrikt.

Ronny andre øvrebotten

HAR IGANGSATT TILTAK: – En sak som dette har mange aspekter, sier HMS-rådgiver Ronny André Øvrebotten i Vest politidistrikt.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Det er så mange involverte i dette, og man må jobbe med både det menneskelige og juridiske, sier HMS-rådgiver i Vest politidistrikt, Ronny André Øvrebotten.

Lørdag fortalte VG at en høyt betrodd og erfaren etterforsker ved bergenspolitiets avdeling for organisert kriminalitet i en 52-siders rapport slakter politiets håndtering av alvorlige narkotikasaker.

Bakmenn går fri grunnet manglende etterforskningskapasitet, og betjenter som avdekker etterforskningskrevende saker, risikerer kjeft og irettesettelse fra overordnede.

– Det er utfordrende for ledelsen å forklare hvorfor vi måtte bruke disse ressursene på andre områder, sa politimester Kaare Songstad til NRK lørdag.

Bergen politistasjon

INGEN SAKER I ÅR: I 2015 initierte og produserte etterretnings- og spaningsavsnittet ved politihuset i Bergen kun tre narkotikasaker. I 2016 har de ikke hatt noen. Unnlatelsen betegnes som mulige brudd på straffeprosess- og politiloven.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

– Har igangsatt tiltak

HMS-rådgiver Øvrebotten understreker at han ikke kjenner alle aspekter i saken, og vil derfor foreløpig ikke vil uttale seg om hvordan den har blitt håndtert av ledelsen i bergenspolitiet.

Men han legger ikke skjul på at saken allerede, siden varselet ble innlevert i april, har hatt konsekvenser på det menneskelige plan.

– Helt siden saken oppsto har vi hatt oppfølging av involverte parter, gjort situasjonsvurderinger og planlagt og igangsatt tiltak. Vi har hatt samtaler med involverte. Selv om det i utgangspunktet er nærmeste leder av dem som er omhandlet som er tettest på, tilbyr vi støtte på andre områder, sier Øvrebotten.

– Bekrefter at det er gitt føringer

13 kollegaer av varsleren har kommet med skriftlige støtteerklæringer, som er videresendt justisminister Anders Anundsen (Frp).

– Det er ikke snakk om prioriteringer. Dette er snakk om tjenesteunnlatelser. Grunnen til at tjenestemenn er redd for å ta tak i kriminalitet, er at man frykter å få kjeft eller irettesettelse, heter det blant annet fra kollegaene.

Lederen i Politiets Fellesforbund Vest, Kjetil Rekdal, sier til VG at han synes det har tatt for lang tid å behandle varselet, noe han mener blant annet skyldes arbeidet med å opprette en lokal varslingsgruppe.

– Vi er også kjent med at ledelsen i politidistriktet har bekreftet å ha gitt de føringene som varselet problematiserer, sier Rekdal.

Ronny André Øvrebotten

– IVARETAR ALLE: – HMS-rådgivertjenestens rolle er å ivareta alle ansatte på best mulig måte, både medarbeidere og ledere, sier Ronny André Øvrebotten.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Ivaretar alle ansatte

Øvrebotten sier de ivaretar både ansatte og ledere.

– HMS-rådgivertjenestens rolle er å ivareta alle ansatte på best mulig måte, både medarbeidere og ledere. En slik sak som dette har mange aspekter, men for oss er personalomsorgen det viktigste. Dette har stor påvirkning på folk, sier Øvrebotten.

I fjor ila Spesialenheten for politisaker tidligere Hordaland politidistrikt en bot på 100.000 kroner for grov uforstand i tjenesten. Bakgrunnen var håndteringen av Monika-saken.

Nå fører en ny varslingssak til at politiet i Bergen igjen skal granskes. Spesialenheten skal vurdere om politiet har gjort noe straffbart ved å nedprioritere alvorlige narkotikasaker, opplyser leder Jan Egil Presthus til VG.