Hopp til innhold

Spesialenheten bøtelegger Hordaland politidistrikt

HAMAR (NRK): Hordaland politidistrikt er ilagt en bot på 100.000 kroner for håndteringen av Monika-saken.

Spesialenheten for politisaker ved sjef Jan Erik Presthus med konklusjon om politiets håndtering av Monika-saken

DØMT: Leder av Spesialenheten Jan Egil Presthus la fram konklusjonen i ettermiddag.

– Vår vurdering av denne saken er at det har vært en kollektiv brist når det gjelder å behandle spørsmålene i saken med nødvendig alvor og kvalitet, sier Spesialenhetens leder Jan Egil Presthus til NRK.

Spesialenheten for politisaker har gransket om det har skjedd forsømmelser eller vært utøvd grov uforstand under etterforskningen av dødsfallet til åtte år gamle Monika Sviglinskaja.

I dag kom konklusjonen, og Spesialenheten har ilagt Hordaland politidistrikt en bot på 100.000 kroner for overtredelse av straffelovens paragraf 325 for grov uforstand i tjenesten.

Ingen enkeltpersoner straffes

– Vi har vurdert individuelt straffansvar, men her er det feil begått av flere, sier leder for Spesialenheten Jan Egil Presthus til NRK.

De fire ansatte som har hatt status som mistenkte i saken får dermed ikke individuelle straffer. For to av disse er saken henlagt fordi forholdene er foreldet.

Olav Rønneberg om Spesialenhetens konklusjon

VIDEO: NRKs krimkommentator Olav Rønneberg har fulgt saken.

For en tredje ansatt er saken henlagt som intet straffbart forhold, mens den fjerde har fått saken henlagt på grunnlag av bevisets stilling.

I tillegg har Justisdepartementet engasjert et uavhengig advokatkontor for å gå gjennom behandlingen av Robin Schaefer, varsleren som slo alarm internt i politiet.

Gjenopptatt

Spesialenheten har lagt vekt på Robin Schaefers rapport fra januar i fjor Schaefer foreslo i sin rapport at etterforskningen av Monikas død skulle gjenopptas.

«Rapporten ga etter Spesialenhetens vurdering grunn til så stor tvil om etterforskningen og den påtalemessige behandlingen av saken var faglig god nok at beslutningen om henleggelse ikke kunne forbli uendret».

På tross av dette ble ikke etterforskningen gjenopptatt før førstestatsadvokaten i Hordaland tok grep i mai samme år.

– Saken ble henlagt, selv om den på et tidligere tidspunkt åpenbart skulle ha vært gjenopptatt til ny etterforskning.

Spesialenheten har ikke tatt hensyn til selve etterforskningen av saken.

Avgjørelse kan klages inn for Riksadvokaten. Dersom Hordaland politidistrikt ikke vedtar foretaksstraffen, vil saken kunne bli brakt inn for retten.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger