Hopp til innhold

Narkovarsleren i Bergen går hardt ut mot Spesialenhetens etterforskning

Politimannen som varslet om kritikkverdige forhold i Bergenspolitiet, mener Spesialenheten har gjennomført en mangelfull etterforskning. – Frustrerende, sier varslerens advokat.

Bergen politihus nær

KLAGE: Politimannen som varslet om kritikkverdige forhold i Vest politidistrikt klager på henleggelsen av varslingssaken.

Foto: Jon Bolstad / NRK

I et notat som er sendt til toppene i justis-Norge, retter politivarsleren hard kritikk mot Spesialenhetens håndtering av varslingssaken.

Det skriver VG.

I november ble det kjent at en av nestorene ved etterretnings- og spaningsavsnittet (ESA) i Bergen i april 2016 leverte en varsler-rapport som viser til stående ordrer om at politiet ikke skal gripe inn mot grov narkotikakriminalitet.

I mai i år henla Spesialenheten for politisaker saken som intet straffbart forhold.

– Tok for lett på saken

I juni sendte varsleren en formell klage på henleggelsen til blant annet riksadvokaten og Politidirektoratet.

Politimannen mener at Spesialenheten tok for lett på etterforskningen.

På samme måte som politiet er avhengig av tillit i befolkningen, er Spesialenheten avhengig av tillit blant ansatte i politietaten. Det er viktig at enheten fremstår med stor grad av profesjonalitet og integritet. I denne saken er det imidlertid åpenbart at Spesialenhetens uttalte målsetting med etterforskningen i svært liten grad korresponderer med de undersøkelser som har blitt foretatt.

Politivarsleren i klagebrev

Det 12 sider lange brevet er sendt til Riksadvokat Tor-Aksel Busch, justisminister Per-Willy Amundsen, Politidirektoratet og lederen i Stortingets justiskomite Hadia Tajik.

– Jeg har kun hatt et ønske om at det skal fastslås at en, etter min oppfatning, uholdbar praksis skal opphøre, og videre spille inn tanker til en mer effektiv og helhetlig kriminalitetsbekjempelse, skriver varsleren.

– Mange feil og svakheter

Birthe Eriksen, som er advokat for narkovarsleren, mener Spesialenheten har unnlatt å hente inn lett tilgjengelige og sentrale bevis, i tilsynelatende for å komme frem til et ønskelig resultat.

– Det har vært en lang og krevende prosess å kjempe for å få dette alvorlige varselet forsvarlig behandlet. Vi mener det fremdeles ikke er behandlet riktig, sier Eriksen til NRK.

Birthe Eriksen

IKKE FORNØYD: Birthe Eriksen er advokat for narkovarsleren.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Hun mener det er mange feil og svakheter knyttet til saksbehandlingen av varselet.

– Klagebrevet er egentlig en videre varsling til de høyeste justismyndighetene om at saksbehandlingen ikke har vært forsvarlig. Det største problemet er at ingen så langt har foretatt en helhetlig, sivilrettslig undersøkelse og saksbehandling av varselet, sier Eriksen.

Vil ikke endre vedtaket

Lederen for Spesialenheten, Jan Egil Presthus, sier til VG at det ikke er opplysninger i klagen som gir grunn til å endre påtalevedtaket. Han mener ikke det er grunnlag for kritikk av Spesialenhetens arbeid.

– Det er selvsagt ikke slik at Spesialenheten på eget initiativ iverksetter etterforskning av et forhold i den hensikt å komme fram til et bestemt resultat.

Ifølge advokat Eriksen har det vært en krevende tid for politimannen, etter at varselet ble sendt inn.

– Det er frustrerende at det er så vanskelig å oppnå en habil og objektiv undersøkelse av de forhold man selv har observert og erfart, sier Eriksen til NRK.

Tidligere har det blitt kjent at Politidirektoratet flere ganger har blandet seg inn i Vest politidistrikt sitt arbeid med narkovarselet.

– Det har vært en skremmende prosess, sier Eriksen til NRK.

Sammen med sin klient er hun innkalt til et møte med Politidirektoratet i løpet av august.