Frustrerte politifolk har fått en «ventil»

BERGEN SENTRUM POLITISTASJON (NRK): Som de eneste i landet har politifolkene i vest fått en gruppe å gå til når de avdekker kritikkverdige forhold. Politidirektoratet håper varsling i politiet skal bli unødvendig.

Kenneth Rastad, Bjørn Inge Aarsand, Ronny Iden

VARSLINGSGRUPPEN: Vest politidistrikts varslingsgruppe ble konstituert under et seminar på Bergen sentrum politistasjon torsdag. Kenneth Rastad (i sort) ble valgt til leder. Visepolitimestrene Ronny Iden og Olav Valland var også til stede på møtet, mens politimester Kaare Songstad er på politiledersamling i Oslo.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Torsdag ble Vest politidistrikts nye varslingsgruppe konstituert. De tre medlemmene og tre varamedlemmene var samlet på politihuset i Bergen for et dagsseminar. Tre eksterne varslingseksperter var blant foredragsholderne.

– Vi er første politidistrikt som har en egen varslingsgruppe. Det er klart det henger sammen med Monika-saken, og det henger sammen med måten vi har drevet HMS-arbeid på, sier HMS-rådgiver Ronny André Øvrebotten, som ledet varslingsseminaret.

Påpekninger fra Arbeidstilsynet og kritikk i Monika-saken er bakteppet for at gruppen opprettes og flere andre tiltak settes i verk i politidistriktet.

Ronny André Øvrebotten

HMS-RÅDGIVER: – Når saker kommer til overflaten, må vi se om det er kritikkverdige forhold, eller om det handler om faglig uenighet, sier Ronny André Øvrebotten, HMS-rådgiver i Vest politidistrikt.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– En ventil

Politiansatte kan fra nå av, også anonymt, varsle gruppen om alt fra ulovlige arbeidsforhold, mobbing og diskriminering, til korrupsjon, uforsvarlig saksbehandling og uetisk adferd.

– Det kan være saker man ikke er fornøyd med ledelsens håndtering av, men også saker der man må inn og se på holdninger, etiske retningslinjer, eller ulovligheter og den typen ting, sier HMS-rådgiver Øvrebotten.

Kenneth Rastad, politiførstebetjent ved Os lensmannskontor, ble torsdag ettermiddag valgt til leder av varslingsgruppen.

HMS-rådgiveren kaller gruppen en berikelse.

– Nå har vi laget en ventil for at vi internt i politidistriktet kan gjøre noe med disse tingene. Med 1300 ansatte har det vist seg at det enkelte ganger er behov for en ordning der man kan ta imot opplysninger om kritikkverdige forhold, sier Øvrebotten.

Karin Aslaksen, HR-direktør i POD

FOKUS PÅ ARBEIDSMILJØ: Karin Aslaksen, HR-direktør i Politidirektoratet, sier det er viktig å jobbe forebyggende slik at varsling ikke blir nødvendig.

Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

POD: – Hverdagsledelse og arbeidsmiljø viktigst

– Det er bra at Vest politidistrikt har fått opprettet egen varslingsgruppe, og det er i tråd med forslaget til våre nye nasjonale retningslinjer, sier HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet (POD).

De nye varslingsrutinene for norsk politi skal vedtas i løpet av høsten.

Politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad, mener det trengs mer enn nye rutiner etter det som kom frem i forbindelse med Monika-saken.

– Det er enkelt å banke på plass disse varslingsrutinene, men det er verre å få til en kultur der selv den siste ansatte er trygg på at det er greit å komme med kritikk oppover i systemet, uten å frykte konsekvenser. Slik har det ikke vært her, enkelt sagt, sa han til NRK i juli.

HR-sjefen sier POD jobber målrettet med å forbedre arbeidsmiljøet i politiet.

– Gode rutiner legger et godt grunnlag for riktig håndtering av en eventuell varslingssak. Viktigst er imidlertid å arbeide for å forebygge at varsling blir nødvendig, gjennom å utvikle god hverdagsledelse og et arbeidsmiljø der det oppleves trygt å si ifra, sier Aslaksen.