Hopp til innhold

Skeptisk til miljøgevinsten ved kollektivknutepunkter

Transportforsker mener det er urealistisk at alle skal bo i nærheten av arbeidsplassen eller kollektivknutepunkter.

Bybanen Årstad

BYBANEN: Bybanen går mellom flere kollektivknutepunkter i Bergen.

Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

CO₂ i atmosfæren
423,3 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

– Å plassere ting rundt knutepunkter er bra for å minimere transporten av arbeidskraft. Men det er ikke sikkert det også er det mest miljøvennlige, sier forsker Jørgen Aarhaug ved Transportøkonomisk institutt.

Han forsker blant annet på mobilitet og arbeidsreiser, og peker på at kollektivsatsing for å få ned bilbruken, ikke nødvendigvis er den rette miljøstrategien.

Aarhaug innrømmer at logikken er komplisert, men begrunner det med at mange uansett bor og jobber langt fra kollektivknutepunktene.

– Mange har lengre reisedistanse til knutepunktene enn man har til virksomheter som ligger i mer blandede områder. Kollektivlinjer knytter knutepunkt sammen, mens man med bil og sykkel står mer fritt til å komme seg til raskere til områder utenfor knutepunktene, argumenterer Aarhaug.

Politikere vil ha kortere arbeidsreiser

Både byutviklere og politikere i Bergen er opptatt av å få ned behovet for jobbpendling, for å redusere køproblemer og klimagassutslipp.

I de to sentrale bydelene i Bergen, Bergenhus og Årstad, er det kun 1 av 5 som bor og jobber i samme bydel. 30 prosent av dem som har jobb i bydelene, pendler inn fra andre kommuner.

Senest i høst bevilget kommunaldepartementet nær 2,2 millioner kroner til å utvikle og fortette boligområder langs bybanen.

Jørgen Aarhaug

SKEPTISK TIL KOLLEKTIVKNUTEPUNKT: Transportforsker Jørgen Aarhaug.

Foto: Simon Skjelbostad yset / NRK

– Arbeidsplasslokalisering er det som skaper mest pendling mellom bydelene. Det er et problem for transporten i byen, fordi vi får mange som må reise på tvers av bydeler, sa plandirektør Mette Svanes i Bergen kommune til NRK forrige uke.

Mer spesialisering = lenger reise

Men det politiske målet om å få færre arbeidsreiser er ikke nødvendigvis gjennomførbart, mener trafikkforskeren.

– Det vil henge sammen med hva slags jobber folk har. Noen av jobbene man har i Bergen, og som man ønsker å beholde her, er svært spesialiserte. De krever at man trekker arbeidstakere fra et stort område, sier han.

– Man kan nå målet om å ikke ha vekst i biltrafikken, men man kan ikke være attraktive for alle næringer og forvente at ingen pendler. Jo mer spesialisert en næring er, jo lenger reiser arbeidstakerne i snitt, forklarer Aarhaug.

– Vanskelig å vedta hvor folk skal bo

Han tror også det blir vanskelig for politikere å få folk til å bo der de bestemmer.

– Det er fornuftig å forsøke å oppfordre folk til å bo lokalt i nærheten av arbeidsplassen for å minimere transport. Men det er ikke sånn at man kan vedta at noen skal bo et sted fordi de jobber et sted, sier Aarhaug.