Hopp til innhold

Staten betaler halvparten av verdens lengste sykkeltunnel

Regjeringen legger 50 millioner kroner på bordet for å få bygget en 2,9 kilometer lang sykkeltunnel i Bergen.

Staten gir 50 millioner kroner til sykkeltunnel i Bergen

PENGESEKK: Regjeringen og samarbeidspartiene bevilger 50 millioner kroner til byggingen av sykkeltunnel gjennom Løvstakken i Bergen. Fra venstre: Jens Frølich Holte (statssekretær i Samferdselsdepartementet), Torill Selsvoll Nyborg (KrF), Peter Frølich (H) og Helge Andrè Njåstad (Frp).

Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

De fire samarbeidspartiene, Høyre, Frp, KrF og Venstre, bekrefter at de tar halve regningen for det som blir verdens lengste sykkeltunnel.

Pengene kommer som et statlig bidrag til forlengelsen av Bybanen til Fyllingsdalen.

Sykkeltunnelen skal også være rømningstunnel for Bybanen.

Det er planlagt både bybanetunnel og det som blir verdens lengste sykkeltunnel gjennom Løvstakken i Bergen.

GRAFIKK: Bybanen og sykkeltunnelen skal gå parallelt gjennom byfjellet Løvstakken, fra Kristianborg på Minde til Fyllingsdalen.

– Ny sykkelopplevelse

Sykkelturen gjennom fjellet korter dagens strekning rundt Løvstakken med 5,5 kilometer og gjør reisetiden 20 minutter kortere.

Pengene er en del av det Bybanen får i Nasjonal Transportplan frem mot 2023. Der bidrar regjeringen med 3,1 milliarder kroner, som er halvparten av det forlengelsen av Bybanen koster.

Ved siden av bybanesporet er det planlagt en rømningstunnel. Prisen for å oppgradere rømningstunnelen til en sykkeltunnel er 100 millioner kroner, et beløp som regnes for å være langt lavere enn et alternativt sykkeltilbud av høy kvalitet rundt fjellet.

– De fire samarbeidspartiene gir 50 millioner kroner fordi denne tunnelen kommer til å gi en helt ny sykkelopplevelse mellom Fyllingsdals-området og Minde-området, sammenlignet med andre tiltak for å gjøre det bedre for syklister, sier stortingsrepresentant og leder av kommunal- og forvaltningskomiteen, Helge André Njåstad (Frp).

Sykkeltunnel i Lyon

LANG: Sykkeltunnelen gjennom byfjellet Løvstakken blir 2,9 kilometer lang og blir verdens lengste. Dette bildet er fra en sykkeltunnel i Lyon i Frankrike.

Foto: Sebastian Wilke

Fornøyd

– Bilistene bør slippe å betale. Jeg håper at Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune vil spleise for å få betalt sin halvdel, sier Njåstad.

Byutviklingsbyråden i Bergen er fornøyd med pengesekken fra staten.

– Det er veldig gledelig. Dette er et kraftig håndslag fra regjeringen til bybane- og sykkelsatsingen. Dette viser den brede politiske oppslutningen om bygging av bybanen som ryggraden i kollektivtilbudet i Bergen, sier Anna Elisa Tryti (Ap).

Når det gjelder kommunens del av kostnadene, svarer byråden at sykkeltunnelen er en del av bybaneutbyggingen, der deler av finansieringen kommer fra bompenger.

Samarbeidspartiene presiserer at løsningen de har kommet frem til er et særtilfelle for Bergen, og at dette ikke skaper presedens for andre 50/50-prosjekter.

Bybanen til Fyllingsdalen

GJENNOM FJELLET: Sykkeltunnelen er planlagt gjennom byfjellet Løvstakken, fra Kristianborg i Årstad bydel til kjøpesenteret Oasen i bydelen Fyllingsdalen.

Foto: Sweco/ Bergen kommune