Hopp til innhold

Så mye mener de bussen sparer på å slippe busslommer

Reisetiden kan bli ti prosent kortere når kantstopp erstatter busslommer, mener kollektivselskapet Skyss. – Tid er en av de aller viktigste faktorene for at folk skal velge å ta buss.

Kantstopp på Bønes i Bergen

KANTSTOPP: En buss tar opp passasjerer ved et busstopp på Bønes. Her var det busslomme inntil nylig.

Foto: Stine Mari Velsvik / NRK

Debatten har rast denne uken, etter at NRK fortalte at vegvesenet endrer busslommer til kantstopp som gjør at bussen stopper midt i veien.

I kommentarfelt på sosiale medier har mange uttrykt sin misnøye mot endringene, og hevdet at kantsopp skaper kaos, er farlige og har liten effekt.

I Bergen blir tolv busslommer erstattet med kantstopp i 2017. Fra før finnes det mange flere kantstopp i byen. Tilsvarende endringer er gjort flere steder i landet.

Sekunder blir viktige

NRK har spurt kollektivselskapet Skyss hvor mye tid busser sparer på kantstopp.

De mener følgende, basert på fagfolks utregninger:

  • Opptil 15 sekunder spart per holdeplass.
  • Total reisetid på en rute kan reduseres med ti prosent.
  • Opptil seks prosent flere passasjerer på grunn av kortere reisetid.

– Skyss har ikke gjort lokale beregninger per holdeplass der kantstopp er innført, sier leder for avdeling trafikktilbud i Skyss, Målfrid Vik Sønstabø.

Kantstopp for buss i Bergen

EN KANT: Et oppmerket felt indikerer hvor stoppestedet er.

Foto: Stine Mari Velsvik / NRK

– Det høres kanskje lite ut at bussen sparer fem-ti-femten sekunder per holdeplass, men til sammen gir dette store effekter for den totale reisetiden per tur, tilføyer hun.

Selskapet sier reisetid er en av de aller viktigste faktorene for at folk skal velge å ta buss i stedet for å kjøre bil.

Billigere med kantstopp

Men kantstopp er bare ett av en rekke ulike tiltak for å få bussene raskere frem i Bergensområdet påpeker kollektivselskapet.

– I bygater og i tettbygde strøk anbefales kantstopp for å bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken, forklarer Gyda Grendstad, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet i en pressemelding fra Statens vegvesen fredag.

Skyss har tidligere beregnet at dersom alle bussene som kjører i Helleveien i Bergen hver dag fikk ett minutt lengre kjøretid, ville dette koste 3,5 millioner kroner i året.

Vegdirektoratet peker også på at løsningen med kantstopp tar mindre plass og er enklere å drifte og vedlikeholde.

Å oppgradere en lomme koster mellom 500.000 og 1 million per holdeplass. Tilsvarende sum for et kantstopp er mellom 350.000 og 500.000 kroner.

Ikke nødvendigvis farligere

Mange har uttrykt sin bekymring for trafikksikkerheten der kantstopp har erstattet busslommer. Men vegvesenet avviser at kantstopp er mer trafikkfarlig.

– Vi mener at kantstopp er en god løsning i by og tettbygd strøk dersom det samtidig gjennomføres nødvendige sikringstiltak, sier Grenstad.

Forbikjøring ved kantstopp

FORBIKJØRING: Mange har uttrykt bekymring for trafikksikkerheten ved kantstopp. Særlig dersom biler kjører forbi.

Foto: Stine Mari Velsvik / NRK

Hun mener det ikke er indikasjoner på at slik ombygging medfører flere personskadeulykker enn ved bruk av busslommer.

Transportøkonomisk institutt etterlyste torsdag mer forskning på samspillet mellom kollektivtrafikk og myke trafikanter.

De peker på at det som gir god effekt på reisetid ikke nødvendigvis er bra for trafikksikkerheten.

Fleire plassar i Bergen erstattar Vegvesenet lommer med "kantstopp".

ERSTATTER: Flere steder endres holdeplassene.