Fjerner busslommer i Bergen – her ble de gjeninnført etter flere ulykker

Kvinne ble hardt skadet etter å ha blitt påkjørt ved et såkalt «kantstopp» for busser i Sarpsborg. Denne ulykken så ikke Vegvesenet på da de bestemte seg for å fjerne busslommer i Bergen.

Ung jente påkjørt

ULYKKE I SARPSBORG: Bildet viser ulykken fra 2014, hvor en 21 år gammel kvinne ble hardt skadet ved et kantstopp. Den unge kvinnen ble påkjørt da en bilist kjørte forbi en buss.

Foto: Morten Øby

Tidligere denne uken fortalte NRK at flere av busslommene i Bergen skal fjernes for at bussene skal få komme først i trafikken. Endringen betyr at busser stopper i veien i stedet for å svinge ut for å ta på og slippe av passasjerer.

– Jeg fatter det ikke. Dette skaper utrolig farlige trafikksituasjoner, sier Wenche Kristoffersen.

For tre år siden stod hun i spissen for en folkeaksjon for å fjerne kantstoppene, som følge av at en kvinne fra Sarpsborg hardt skadet ved et slikt stopp da en personbil kjørte forbi en buss.

Kristoffersen reagerer nå sterkt på at Statens vegvesen fjerner flere av busslommene i Bergen.

– Det er helt forferdelig.

Kantstopp

SLIK BLIR DET: Busslommer er ut, kantstopp er inn. Vegvesenet vil bygge flere slike som setter kollektivreisende først.

Foto: NRK

– Et helt annet trafikkbilde

Trafikkulykken fra 2014 var ikke den eneste ulykken tilknyttet kantstoppene i Sarpsborg. Som resultat av underskriftskampanjen, som samlet inn 2400 underskrifter til fylkespolitikerne, fikk innbyggerne to av busslommene tilbake.

– Hovedårsaken var opplevelsen av trafikkfarlige situasjoner for myke trafikanter, sier lederen i samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune, Olav Moe.

I Bergen har både lokalbefolkningen og NAF reagert på endringene som nå skjer. Moe sier han forstår frustrasjonen.

Olav Moe

FORSTÅELSESFULL: Leder i samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune, Olav Moe, sier han forstår at enkelte er frustrert over den nye ordningen.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

– Kantstopp gir et helt annet trafikkbilde, og det kan ta tid å venne seg til noe så fremmed, sier Moe.

Ikke brukt erfaringer fra Sarpsborg

Kollektivkontakt i Statens vegvesen region Vest, Ståle Furnes, sier de ikke så konkret på enkeltsaker fra andre steder i landet da endringene ble bestemt.

– Vi bruker det som står i håndbøkene til veidirektoratet, som er basert på erfaringer fra andre steder i landet. Håndboken er fra 2014, samme året som ulykken. Disse bøkene blir jevnlig revidert, sier han.

– Burde en ha brukt andre sine erfaringer mer?

– Håndbøkene er laget med erfaring fra det man har opplevd tidligere. Men når man kjenner til konkrete ulykker, er vi nødt til å se nærmere på det, sier Furnes.

Ifølge håndboken er kantstopp en anbefalt løsning i bygater og tettbygde strøk.

Ståle Furnes, kollektivkontakt Statens Vegvesen

BYGGER KANT: Her skulle holdeplassen oppgraderes, og da ble det billigere å lage kantstopp i stedet. Mange av busslommene er dårlige, forklarer Ståle Furnes, kollektivkontakt i Statens vegvesen.

Foto: Elise Angell / NRK

Kollektivkontakten sier trafikksikkerheten vil bli prioritert, dersom det viser seg at kantstopp ikke fungerer.

– Da må vi se på om vi kan gjøre tiltak for å bedre trafikksikkerheten. For eksempel å male gule sperrelinjer, flytte på gangfelt for å få bedre sikt eller hvis det viser seg å ikke bli trafikksikkert nok, må vi kanskje tilbakeføre busslommer, sier Furnes.

SE VIDEO: Se hvordan det ser ut på to av busstoppene i Fyllingsdalen der lommene er fjernet.

,