Mener man ikke vet effekten av nye busstopp

Fjerning av busslommer i Bergen har skapt stor debatt de siste dagene. Transportøkonomisk institutt mener det ikke finnes forskning som viser at dette er smart.

Kantstopp

SLIK BLIR DET: Busslommer er ut, kantstopp er inn. Vegvesenet vil bygge flere slike som setter kollektivreisende først.

Foto: NRK

Politikerne har bestemt at biltrafikken skal reduseres. For å få flere til å gå, sykle eller ta kollektivtransport skal blant annet bussen sikres bedre fremkommelighet. I Bergen blir nå mange busstopp omgjort fra lommer til kantstopp, slik NRK fortalte denne uken.

Men få studier kan si noe om hvordan trafikantene påvirker hverandre.

– Det mangler forskning på forholdet mellom busstrafikk og de gående og syklende, sier Michael Wøhlk Jæger Sørensen, avdelingsleder for avdeling for sikkerhet og miljø ved transportøkonomisk institutt (TØI).

– Om man vil ha flere til å bruke bena eller ta bussen er det jo viktig å vite hva som samlet sett gir den beste løsningen, sier han.

Bruker studier fra 70-tallet

Sørensen er skeptisk til at enkelte av håndbøkene som Vegvesenet legger til grunn for nye busstopp inneholder forskning som er 40 år gammel.

– De fleste studiene er fra 70-tallet, og noen få er fra 90-tallet. De er utdaterte, sier Sørensen.

Han viser blant annet til at det for 40 år siden var færre myke trafikanter, og at trafikkbildet er mye mer komplisert nå.

Michael Wøhlk Jæger Sørensen, avdelingsleder for avdeling for sikkerhet og miljø ved transportøkonom

ETTERLYSER FORSKNING: Michael Wøhlk Jæger Sørensen ved transportøkonomisk institutt, mener man vet for lite om effekten av kantstopp.

Foto: NRK

Vegdirektoratet avviser utdatert kunnskap

Vegdirektoratet bekrefter at det i Trafikksikkerhetshåndboken er enkelte eldre studier.

Likevel avviser de at det er basert på mangelfull forskning. De mener de har god kunnskap, og viser til erfaring fra utlandet.

– Vi vet om trafikksikkerhetsforskningen som ikke er lemmet inn i Trafikksikkerhetshåndboken, og har tatt hensyn til dette, Vi ser også på praksisen i andre land og hvilke erfaringer de har gjort. Annen forskning enn trafikksikkerhetsforskning vurderes også, sier Gyda Grendstad, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet.

Ung jente påkjørt

ULYKKE I SARPSBORG: Bildet viser ulykken fra 2014, hvor en 21 år gammel kvinne ble hardt skadet ved et kantstopp. Den unge kvinnen ble påkjørt da en bilist kjørte forbi en buss.

Foto: Morten Øby

Kan ikke si hva som er tryggest

Torsdag fortalte NRK at vegvesenet ikke bruker konkrete erfaringer fra andre steder som har utført samme endringer. I Sarpsborg har det skjedd flere ulykker i forbindelse med kantstopp, og vegvesenet måtte lage nye busslommer. Ulykken var ukjent for faggruppen i Bergen.

Sørensen sier de ulike typene busstopp har ulike utfordringer, og at det er vanskelig å si hva som er mest sikkert.

– Dette er en god anledning til å få en skikkelig undersøkelse av de ulike variantene, fordi alle har en rekke trafikksikkerhetsmessige utfordringer.

– Det som har effekt på framkommelighet har ikke nødvendigvis effekt på trafikksikkerhet. De kan gjerne være motstridende, legger han til.

SE VIDEO: Se hvordan det ser ut på to av busstoppene i Fyllingsdalen der lommene er fjernet.