Politiet har fremdeles ikke sett datamateriale fra KNM «Helge Ingstad»

Kompliserte datasystemer forsinker etterforskningen av ulykken.

«Rambiz» driver sikringsarbeid ved havarerte KNM «Helge Ingstad»

HENTET UT DATA: Allerede to dager etter at fregatten kolliderte i Hjeltefjorden, var fire personer om bord i KNM «Helge Ingstad» for å hente ut data fra navigasjonssystemet og det skipstekniske systemet.

Foto: Kystverket

Ved to anledninger etter at KNM «Helge Ingstad» kolliderte med et tankskip i Hjeltefjorden har mannskap fra Sjøforsvaret vært om bord for å hente ut datainformasjon politiet og Statens havarikommisjonen (SHT) har bruk for i etterforskningen.

Samme dag som ulykken skjedde, startet politiet og Havarikommisjonen etterforskning av saken. Tre uker senere har imidlertid ingenting av materialet fra fregatten blitt analysert.

– Per nå er det vi har hentet ut brukt til «speiling» (kopiering av innhold, journ.anm.). En del av materialet har vært under vann, sier politiinspektør Frode Karlsen i Vest politidistrikt.

– Vi vet heller ikke om vi klarer å få det gjenopprettet. Dessuten vet vi ikke hvilke systemer som trengs for å tolke de dataene vi henter ut.

  • Følg bergingen direkte:
    NRK sender kontinuerlig fra bergingsaksjonen av KNM «Helge Ingstad».

    NRK sender kontinuerlig fra bergingsaksjonen av KNM «Helge Ingstad».

Hentet ut data

Informasjon fra datasystemene skal kunne gi etterforskerne svar på fregattens seilas og kommunikasjonen som foregikk på broen.

Allerede to dager etter at fregatten kolliderte i Hjeltefjorden, var fire personer om bord i KNM «Helge Ingstad» for å hente ut data fra navigasjonssystemet og det skipstekniske systemet. Det skjedde før sikringene på fregatten løsnet, og fregatten sank dypere under vann.

– Havarikommisjonen bekreftet i går at det ikke fantes VDR (Voyage Data Recorder, journ.anm.) på broen. Dermed må vi belage oss på å fremskaffe andre data fra navigasjonssystemet. Vi er interessert i å vite hvilke innstillinger systemene har hatt, hvilke endringer som er gjort og tilsvarende teknisk informasjon.

Senere var minedykkere fra Forsvaret på ny inne i fregatten for å hente ut mer informasjon. Dykkerne tok seg inn på broen og hentet ut harddisken til maskinkontrollsystemet.

Frode Karlsen

– IKKE FRUSTRERENDE: Politiinspektør Frode Karlsen i Vest politidistrikt opplever ikke etterforskningen som frustrerende. – Nei da, vi er vant til å jobbe systematisk og grundig med beslag. Det er nok mer frustrerende for media og offentligheten at man ikke umiddelbart får svar på hva som har skjedd.

Foto: Christian Lura / NRK

– Sammensatt hendelsesforløp

Torsdag, på dagen tre uker etter ulykken, la Havarikommisjonen frem sin første foreløpige rapport etter ulykken.

I rapporten kommer det blant annet frem at mannskapet på KNM «Helge Ingstad» ikke klarte å skille mellom tankskipet «Sola TS» og Stureterminalen. Årsaken skal ha vært belysningen på tankskipet.

Hva besetningen på broen navigerte etter er et av sporene politiet undersøker.

– Det er et sammensatt hendelsesforløp. Vi har et forholdsvis godt bilde av fartøyenes bevegelser. Men vi har ikke dannet oss et godt nok bilde av hvilke vurderinger som ble gjort, sier Karlsen.

Havarikommisjonen med rapport om fregattulykken

IKKE KJENNSKAP: – Jeg er kjent med hva vi har fått og ikke fått tilgang på. Om noe av dette er ødelagt har jeg ikke kjennskap til. Nå skal jo båten heves, og da kan vi få mer oversikt over hva som er tilgjengelig. Da er det også aktuelt å hente ut mer informasjon, sier avdelingsdirektør Dag S. Liseth (nr. 2 fra venstre) i Statens havarikommisjonen.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Havarikommisjonen har ikke brukt data fra fregatten

Den foreløpige rapporten er basert på intervjuer med involverte personer, og data fra andre fartøy og trafikksentralen på Fedje. For heller ikke Havarikommisjonen har brukt dataene fra fregatten i sine innledende undersøkelser.

– Vi har tilgang til dataene, og vi vet hvilke data det er snakk om. Men vi har ikke tatt dem i bruk ennå, sier avdelingsdirektør Dag S. Liseth i Havarikommisjonen.

Han sier at også de har vært avhengig av en tredjepart for å få tilgang til dataene.

– Vi må ta hensyn til eventuelle graderinger og andre ting, og være sikre at vi har gode rutiner for håndteringen før vi tar det i bruk, sier Liseth.

Han vil ikke fortelle hva dataene inneholder av informasjon.

Karlsen tør ikke estimere hvor lang tid etterforskningen vil ta. Han understreker at det er SHT som er faginstans.

– De vil vi også lytte til underveis. Min erfaring er at disse sakene tar noe tid. Etterforskningen er krevende og må gjøres grundig, men vi har hele tiden hatt god fremdrift.