Luftambulanse
Foto: Haukeland universitettsjukehus

Helse i Vestland

Oppsummert

Siste nytt frå helsesektoren i Vestland.

 • Legg ned ambulansestasjon

  Helse Førde har vedteke å legge ned ambulansestasjonen i ytre Bremanger mot to røyster. Berre Reidar Sandal og Stad-lege Thomas Vingen Vedeld røysta i mot. I staden skal området bli dekka opp av ei båtambulanse frå Florø og ambulansebil frå Svelgen.

 • Vil oppretthalde tilbodet

  Døgnambulansen i ytre Bremanger bør ikkje leggast ned. Det er forslaget frå styremedlem Reidar Sandal i styremøtet til Helse Førde som akkurat no diskuterer ambulansetilbodet. Direktør Arve Varden har føreslått erstatte ambulanse med båtambulanse.

 • Diskuterer ambulansetilbodet

  I dag skal Helse Førde ta stilling til om ambulansetilbodet i Ytre Bremanger og Ytre Sogn skal bli endra. Mange av innbyggjarane meiner dei føreslegne endringane vil sette beredskapen 40–50 år tilbake i tid. Direktør Arve Varden i Helse Førde seier at dei skal diskutere beredskapen nøye.

 • Skal handsame ambulanseplan

  Styret i Helse Førde skal denne veka handsame framlegg til ein prehospital plan. Målet er å sikre gode og forsvarlege helsetenester for alle innbyggarane i Sogn og Fjordane.