Familien til Karoline Aadland saksøker Boeing etter flystyrten i Etiopia

NAIROBI (NRK): Foreldrene og ektemannen til Karoline Aadland saksøker Boeing etter flystyrten i Etiopia i mars. – De må stilles til ansvar.

Karoline Aadland

OMKOM: Karoline Aadland (28) var på jobb for Røde Kors da flyet hun satt i styrtet i Etiopia i mars i år.

Foto: PRIVAT

Fire måneder etter flystyrten i Etiopia, som kostet norske Karoline Aadland livet, vil familien stille selskap og personer til ansvar for det som hendte.

157 mennesker omkom da et fly styret bare minutter etter avgang fra Addis Abeba den 10. mars i år. Aadland var på vei til Nairobi på jobb for Røde Kors da flyet styrtet.

Nå går familien til Aadland til sak mot flyprodusenten Boeing sammen med andre pårørende.

Knut Aadland 3

TIL SAK: Far Knut Aadland forteller at de nå går til sak mot Boeing.

Foto: Ida Titlestad Dahlback / NRK

– Prinsippet er viktig

– De som opptrer klanderverdig må stilles til ansvar. Hvis de kan sende fly opp i luften som ikke er kvalifisert og kvalitetssikret, så skal de stilles til ansvar, sier far til avdøde Karoline, Knut Aadland.

Pårørende til 25 av de omkomne i flystyrten, fra elleve ulike land, har gått sammen om søksmålet.

Flyet som styrtet i Etiopia var av samme type som Boeing-flyet som styrtet i Indonesia i oktober 2018. Boeings direktør innrømmet i juni at det ble gjort feil før de to flystyrtene.

Aadland mener det ikke bare er selskapet som må stilles til ansvar.

– Det må jo være personer som er ansvarlig for dette. Vi vil helst se at det reises straffesak mot de ansvarlige.

Flykrasjet Etiopia

STYRTET: Ingen av de 157 personene om bord i flyet fra Ethiopian Airlines overlevde.

Foto: Mulugeta Ayene / AP

Betydelige erstatningskrav

Amerikansk lovgivning åpner ikke for foretaksstraff, og derfor vil familiene selv sørge for at selskapet blir etterforsket og straffet økonomisk, forklarer advokat Helge Husebye Haug i advokatfirmaet Normann og co., som representerer Karoline Aadlands familie.

– Søksmålet inneholder påstand om at Boeing-fabrikken bevisst har satt økonomiske interesser fremfor flysikkerhet, og dette må de svare på, sier Haug til NRK.

Søksmålet reises for en domstol i USA i samarbeid med det New York-baserte advokatfirmaet Kreindler & Kreindler LLP, som er spesialister på luftfartsrett og erstatningsoppgjør etter store katastrofer. Det var det største bistandsfirmaet for etterlatte etter 9/11-angrepene, og de har representert pårørende etter både Lockerbie-ulykken i 1988 og Turøy-ulykken i 2018.

Ifølge Haug skal erstatningssummen i det amerikanske rettssystemet både være et straffeelement og dekke det konkrete økonomiske tapet til familiene.

– Det vil nok være betydelige summer. Og dette gjelder jo mange mennesker.

Boeing er forelagt søksmålet, men vil ikke kommentere det.

– Vi vil uttrykke vår dypeste medfølelse overfor de pårørende. Boeing samarbeider med myndighetene i den pågående etterforskningen, og ønsker ikke å kommentere søksmålet, opplyser Boeing til NRK.

Saken kan ta lang tid

NRK møter far Knut Aadland i Nairobi, der Karoline Aadlands minnestiftelse SOMTO har prosjekter for å sikre barn skolegang.

Han er klar over at rettslige prosesser i USA kan ta tid, og familien er forberedt på at prosessen kan ta flere år.

Familien mener likevel et søksmål er nødvendig for å få klarhet i hva som skjedde og hindre at lignende ulykker skje igjen.

– Det er ikke pengene eller avgjørelsen, men prinsippet som gjør at vi går til søksmål, sier Aadland.

Ida Titlestad Dahlback er NRKs Afrika-korrespondent og kjente Karoline Aadland. Hun skrev minneord om henne etter ulykken som du kan lese her.