Hopp til innhold

Vikarlege jobbet døgnet rundt – flere kommuner har sendt bekymringsmelding

Vikarlegen gikk rett fra kveldsvakt i én kommune til nattvakt i en annen. I tillegg hadde han full dagjobb. Nå kan legen bli suspendert.

Porsgrunn legevakt

LEGEVAKT: Porsgrunn legevakt ligger i tilknytning til Sykehuset Telemark. Her jobbet legen i tillegg til jobben som fastlege. Dette er ett av stedene legen har jobbet.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Helsetilsynet har sendt ut forhåndsvarsel om at de vurderer å suspendere autorisasjonen til legen.

Det skjer etter flere bekymringsmeldinger fra helsepersonell i Trøndelag, Viken og Vestfold og Telemark.

Der går det fram at legen har tatt på seg svært mye arbeid.

I et notat har legevaktoverlegen i Porsgrunn skrevet dette om vikarlegen:

«Jeg synes vi bør avslutte dette mens vi fortsatt ikke har døde pasienter ...»

Totalt har sju kommuner og et sykehus sendt inn bekymringsmeldinger.

Jobbet døgnet rundt

I Porsgrunn reagerte kommunen på at legen tok mange vakter ved legevakta, i tillegg til jobben som fastlege.

Flere ganger jobbet legen døgnet rundt.

Legen kunne gå fra dagjobb som fastlege, til kveldsvakt på Porsgrunn legevakt.

Derfra reiste han videre til nattevakt på Larvik legevakt, for så å gå på jobb som fastlege igjen neste dag, ifølge notatet som kommuneoverlegen i Porsgrunn har sendt til Statsforvalteren.

NRK har sett dokumentasjon på at legen jobbet minst 44,5 timer i løpet av tre døgn.

– Vi kjenner til flere eksempler der legen jobbet mer enn hele døgn, men siden det var i flere kommuner vil det være Statsforvalteren som sitter med oversikt over omfanget, sier Hunnestad til NRK.

Jan-Arne Hunnestad

Vikarlegen var ansatt som fastlege i Porsgrunn kommune. Kommunen hevet kontrakten i høst fordi de blant annet mente at det var fare for pasientskade, sier kommuneoverlege Jan-Arne Hunnestad.

Foto: Britt Boyesen / NRK

– Virket sliten

De ansatte ved legevakta i Porsgrunn varslet om at legen virket sliten og at arbeidet bar preg av hastverk.

For å rekke nattevaktene i nabokommunen, reiste vikarlegen flere ganger for tidlig fra jobben på Porsgrunn legevakt.

Legevaktlegen bemerket i et notat at det virket som legen hadde et betydelig fokus på inntjening og økonomi.

«Dette virker å tidvis overgå kravet om at behandling skal være omsorgsfull og forsvarlig», skriver legevaktlegen.

Eksempler på dette er nedprioritering av pasienter med psykisk sykdom, flittig taksting og laber interesse for telefonkonsultasjoner.

I et notat fra legevaktoverlegen står det:

«Jeg tillater meg å si det så tydelig som jeg kan. Denne legen ønsker jeg ikke i drift på Porsgrunn legevakt. Jeg ønsker at han tas ut av tjeneste umiddelbart.»

Sykepleier grep inn

Sykepleiere ved legevakta grep inn da vikarlegen ville sende hjem en pasient med EKG-forandringer. Det beskriver legevaktoverlegen i Porsgrunn i et notat.

De valgte å overstyre legen, og sendte inn EKG til et sykehus av eget initiativ.

– Resultatet ble rød respons fra oss med direktetur til Arendal. Legen skal da ha snudd om og fortalt både pasient og pårørende at han med en gang så EKG-forandringene, skriver legevaktoverlegen.

Dokument fra legevaktlege som skriver om vikarlegen.

I notatet skriver legevaktoverlegen i Porsgrunn at vikarlegen ikke er ønsket i drift ved legevakta.

I notatet beskrives det at legen også skal ha forsøkt å sende hjem en pasient med høy selvmordsrisiko.

Sykepleiere har også rapportert at legen måtte «snakkes strengt til» for å orke å komme ut av vaktrommet på natt, ifølge notatet.

Som fastlege i Porsgrunn fikk vikarlegen derimot bare én pasientklage, og personalet ved legesenteret var fornøyde med han, skriver kommuneoverlegen til Statsforvalteren.

– Hos oss har vi samlet fem klager eller avvik som vi mener kunne medført pasientskade. Vi er kjent med at det er liknende avvik eller klager i andre kommuner, sier Hunnestad.

I Larvik måtte det relativt raskt settes begrensninger på antall vakter for å begrense vikarlegen, fordi det virket som han ikke evnet å styre dette selv, beskriver legevaktlegen i Larvik sitt notat til Statsforvalteren.

I Vestfold og Telemark har tre kommuner varslet om åtte avvik som skjedde i løpet av få måneder.

Samme bekymringer meldt inn

I tilsynssaken fra Trøndelag er det kommet bekymringsmeldinger fra kommunene Inderøy, Steinkjer, samt Helse-Nord-Trøndelag ved Sykehuset Levanger.

Også vestfoldkommunen Holmestrand inngår i denne tilsynssaken.

– Vi utredet saken, og oversendte den til Statens helsetilsyn for vurdering av «administrativ reaksjon» 23. juni i år, opplyser assisterende fylkeslege i Trøndelag, Øyvind Alexandersen.

Levanger sykehus

Sykehuset Levanger er blant flere helseinstitusjoner som har kommet med bekymringer knyttet til legen.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Statsforvalteren i Trøndelag konkluderte med brudd på helsepersonelloven som gjaldt legens arbeid ved legevakta i Steinkjer.

Saken gjaldt en klage på legevaktlegens atferd og helsehjelpen en pasient fikk.

Statsforvalteren mente også at det ikke var i henhold til omsorgsfull helsehjelp å nekte å snakke med pasientens pårørende under konsultasjon.

Legevaktlegene har selv beklaget det og erkjent at han fikk manglende opplysninger i saken, går det fram av dokumenter NRK har fått innsyn i.

Også Kongsberg kommune har meldt inn noen av de samme bekymringene som i Trøndelag og Vestfold og Telemark.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har sendt saken videre til Statens helsetilsyn.

Bjørg Klemetsdal, assisterende fylkeslege i Vestfold og Telemark.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har innhentet opplysninger og oversendt bekymringsmeldingene til Statens helsetilsyn, bekrefter assisterende fylkeslege Bjørg Klemetsdal.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Det er klart at når det er bekymringsmeldinger som likner hverandre og kommer fra tre kommuner, mener vi det bør vurderes i Helsetilsynet da det er mulighet for at det kan bli sanksjoner mot denne legen.

Det sier assisterende fylkeslege, Bjørg Klemetsdal.

Hun forteller at de har hentet inn mer informasjon om legen og avvikene som skal ha skjedd.

Jobber fleksibelt

Vikarlegen ønsker ikke å kommentere saken til NRK.

Han har tidligere sendt svar på noen av bekymringene til kommuneoverlegen i Porsgrunn.

Der skriver legen at han jobber på en måte som sikrer at han fungerer som han skal på alle vakter.

Han viser også til at han jobber via bemanningsbyrå. Det betyr at han skal jobbe 37,5 timer i uka, men at det er fleksibelt når han jobber disse timene.

– Personlig mener jeg at det som bør avgjøre vaktene ikke er antallet timer, men fungeringen til en lege. Dersom man alltid fungerer like bra for eksempel på time 16 som på time 1, ser jeg personlig ikke at det er noe i veien for å jobbe 16 timer, skriver han.

Til behandling

Helsetilsynet bekrefter at det er sendt et forhåndsvarsel om mulig suspensjon av autorisasjonen til legen.

Vedtak om suspensjon kan gis for seks måneder i påvente av endelig vedtak i saken.

Ut over det kan de ikke kommentere saken.

– Det er ikke noe vi kan si foreløpig, annet enn at den er til behandling, sier kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm.