Hopp til innhold

Dette sparte de på streiken

Kommunene i Telemark sparte over 16 millioner kroner på streiken. – Ingen automatikk at pengene går til skolesektoren.

Lærerstreiken 2014

500 lærere har vært i streik i Telemark. Det har spart kommuner og fylkeskommuner for utgifter til lønn.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Telemark fylkeskommune har sammen med Skien og Porsgrunn kommuner spart over 16 millioner kroner på lærerstreiken.

Partene i den langvarige streiken bekreftet at de har kommet til en enighet om en avtale på en pressekonferanse mandag morgen.

Evy-Anni Evensen

Fylkesrådmann i Telemark, Evy-Anni Evensen.

Foto: Roald Marker / NRK

I Telemark har nær 500 lærere vært i streik de siste fire ukene. Det har ført til reduserte kostnader til lærerlønninger.

Les også:

– Ikke sparte penger

– Fra min side ønsker ikke jeg å kalle dette penger spart, men et mindreforbruk, sier sier fylkesrådmann i Telemark, Evy-Anni Evensen.

Hun har 6,3 millioner kroner til overs etter streiken. Pengene skal gå til elevene.

– Pengene skal brukes til det de er satt av til i budsjettet, til opplæring og til våre elever, sier fylkesrådmannen.

– Bør brukes til opplæring

I Telemark har 400 lærere streika i tre uker. Ytterligere 60 lærere har vært i streik i èn uke. Det har tilsammen ført til at Telemark fylkeskommune, Skien og Porsgrunn kommuner har spart over 16 millioner kroner på lønn.

Leder av Utdanningsforbundet i Telemark, Harald Johansen mener de innsparte pengene bør gå til ekstraundervisning.

Harald Johansen

Leder av Utdanningsforbundet i Telemark, Harald Johansen.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Dette bør gå til opplæring, sier Johansen. Men det er det ingen automatikk i.

Les også:

Går til å dekke reduserte inntekter

Skien har spart 4,8 millioner kroner. Pengene skal dekke opp for reduserte skatteinntekter, sier konstituert rådmann i Skien, Jan Petter Johansen.

– Skien kommune har i år opplevd en betydelig inntektssvikt både i skatt, og at vi fikk et redusert utbytte fra Skagerak. I juni var vi gjennom en budsjettrevisjon. Vi har fortsatt ikke dekket alt dette i driften. Det betyr at vi nå har noe større evne til kortsiktig inndekking av reduserte inntekter i 2014, sier rådmannen i Skien.

Pengene kan dermed ende opp andre steder enn i skolesektoren. Det får Utdanningsforbundet til å reagere.

– Det synes jeg lite om. Nå er vi på et etterslep i forhold til at elevene har mistet opplæringstid. Samtidig har skolene måttet gjennomgå store kutt i ressursene. Det er et uheldig signal hvis oppvekstsektoren ikke får bruke disse midlene, sier Harald Johansen.

Les også:

Vurderer kompenserende tiltak

Rådmann Per Wold

Rådmann i Porsgrunn, Per Wold.

Foto: Christer Karlsen / NRK

Porsgrunn har spart om lag 5 millioner kroner på streiken, men har ikke bestemt hva pengene skal brukes til, sier rådmann Per Wold.

– En idè som har kommet opp etterhvert, som jeg har stor respekt og forståelse for, er at vi må se om det kan være mulig å rigge opp noen kompenserende tiltak for de elevene som har gått glipp av undervisning under streiken.

– Er det automatikk i at pengene går til skole?

Nei, det er det ingen automatikk i. Men vi har et program innenfor barnehager og skoler som er ganske anstrengende. I lys av det faktum at noen har betalt 5 millioner kroner for oss en periode påvirker tenkningen rundt det, sier Wold, som har stor sympati for at Utdanningsforbundet mener at elevene må få anledning til å ta igjen det tapte etter streiken.

Porsgrunn kommune skal behandle saken politisk.

Les også:

Skolene får vurdere behovet

Fylkeskommunen vil nå at skolene skal vurdere hvor behovet er størst.

– Først og fremst utfordrer vi nå den enkelte skole som har hatt lærere ute i streik til å se på hvilke områder behovet er størst. De må vurdere hvilke fagområder som er råka av streiken. Det må prioriteres, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Les også: