NRK Meny
Normal

Rektor vil beholde streikepengene

Pengene kommunen sparer på lærerstreiken må beholdes av skolene og brukes til å ta igjen tapt undervisning, mener rektor på Gosen skole, som ikke liker at streiken nå trekker ut.

Streikemøte for lærene på Stavangeren

Fra 2. september er 1246 lærere i Rogaland tatt ut i streik. Her fra et streikemøte i forrige uke.

Foto: Eirin Larsen / NRK

Hilde Solberg

Hilde Solberg, rektor ved Gosen skole.

Foto: NRK

Bare i Stavanger sparer kommunen nesten en million kroner på lærerstreiken for hver arbeidsdag som går. Disse pengene må skolene få beholde, og bruke til å ta igjen den tapte undervisningen. Det mener rektor på Gosen skole, Hilde Solberg, som ikke liker at streiken nå trekker ut.

– Jeg er bekymret over at de har mistet så mye undervisningstid, og det kan føre til dårlige læringsresultater. Vi har tre snaue år på ungdomsskolen, sier rektoren.

Stavanger er hardt rammet av lærerstreiken, men sparer lønnskostnader på nesten en million kroner hver arbeidsdag. Kjærkomne penger i en slunken kommunekasse.

Midler til utstyr og undervisning

Samtidig blir elevene hengende etter når de går glipp av undervisningen, og derfor har rektor Hilde Solberg på Gosen skole et klart krav til politikerne.

– Vi skal få beholde de lønnsmidlene som vi nå ikke har brukt på grunn av streiken. Vi vil lage en plan og omdisponere midlene, slik at vi kan legge opp til en tettere undervisning og skaffe bedre utstyr, slik at vi virkelig kan sette trøkk på læringsarbeidet, sier Solberg.

Høyrepolitiker John Peter Hernes er leder for Kommunalstyret for oppvekst i Stavanger, han mener forslaget er noe de bør se på.

– Vi som kommune har en plikt til å få gitt elevene undervisning, og for hver dag som går blir etterslepet for elevene større og større, sier Hernes.

Vil se på mulighetene

John Peter Hernes

Høyrepolitiker John Peter Hernes er leder for Kommunalstyret for oppvekst i Stavanger.

Foto: Kaj Hjertenes

Selv om kommunen er ansvarlig for at elevene får undervisning, kan ikke love at skolene får beholde alle millionene som nå ruller inn i sparte lønnsutgifter til lærerne.

– Nå er problemet at Stavanger som energi og oljeby er rammet av opprensking i Nordsjøen, det er klart at det gir oss store utfordringer i forhold til økonomien generelt, sier han.

Han påpeker videre at Stavanger kommune fortsatt er en velstående kommune som bruker mye penger på blant annet skole.

– Her blir det spart inn penger direkte på skoleområdet, og vi har et ansvar for å se til at så mye som mulig av de pengene som blir spart inn bør bli brukt til undervisning til elevene.

Ekstraundervisning

En måte å ta igjen tapt undervisning på er å bruke de sparte pengene på mer og bedre datautstyr til elvene mener Solberg. Mangel på PC-er er nemlig en tidstyv i undervisningen.

– I dag er det slik at når en lærer skal bruke en pc på skolen hos oss, så må de først booke PC-en, hente den på tralle og så må de logge seg inn. Her kan de tape opp mot 20 minutter hvis de skal bruke et moderne læringsverktøy, sier rektoren ved Gosen skole.

Hernes er ikke enig i at utstyr bør prioriteres, og ønsker heller at de sparte midlene skal brukes på ekstra undervisningstid til de berørte skolene.

– Jeg tror kjernefag som mattematikk, norsk og engelsk bør prioriteres, sier høyrepolitikeren.