Hopp til innhold

Første gang det er flere fattige unge enn eldre

Det er blitt over 17.000 flere fattige ungdommer og unge voksne i løpet av årene med rødgrønn regjering. Nesten en tredel av alle fattige i Norge er nå i alderen 18 til 34 år.

Klesutdeling på Fattighuset i Oslo

KLÆR OG MAT: Disse to kvinnene kom til Fattighusets klesutdeling for å forsøke å finne seg noen klær.

Foto: Vilde Helljesen / NRK

I løpet av de siste åtte årene har det skjedd en betydelig endring i bildet av fattig-Norge.

Mens det tidligere var pensjonister som utgjorde den største gruppen med lavinntekt i Norge, har det snudd helt, og det er nå ungdommer og unge voksne som har størst risiko for å havne i vedvarende fattigdom.

  • Se faktaboks angående hvordan fattigdom defineres.

Stort frafall i fattige eldre gir nedgang totalt

For andelen fattige pensjonister har stupt de siste årene takket være blant annet opptrapping av minstepensjonen, noe som gjør at det er færre gjenlevende med den gamle minstepensjonen, samt at flere eldre kombinerer jobb med pensjon.

Det er denne kraftige nedgangen som trekker ned det totale tallet på fattige i Norge, etter at det først steg i flere år under den rødgrønne regjeringen.

Fattigdomsøkningen blant de unge har regjeringen ikke klart å snu – tvert imot.

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det er 102.700 mennesker på 18–34 år som er fattige, og da er aleneboende studenter ikke medregnet. Det er en økning på hele 20 prosent under den rødgrønne regjeringens styre.

Samtidig har antall innbyggere i Norge gått opp, men det endrer ikke dette fattigdomsbildet. Ser man på utviklingen i andelen mennesker på 18 til 34 år som er fattige, har den økt med 15 prosent.

SSB har ført inntektsstatistikk for husholdninger siden midten av 1980-tallet, og dette er første gang andelen fattige unge er høyere enn andelen fattige eldre.

– I norsk sammenheng er det en ny utvikling at det er en sterk økning av fattigdom i barnefamilier, mens fattigdommen blant voksne er stabil. Det som er bekymringsfullt, er både at barna i de familiene kan ha levekårsproblemer mens de er barn, og at de har en større risiko enn andre barn til selv å bli fattige som voksne, sier instituttsjef ved Fafo Tone Fløtten.

(Artikkelen fortsetter under grafikken)

Fattigdomsutviklingen i Norge (tall fra SSB)

Grafikken viser hvordan andelen fattige eldre har stupt, mens andelen fattige i alderen 18-34 år har økt mest.

Foto: Statistisk sentralbyrå

– Vanskelig å finne en plass i det norske arbeidslivet

Hun forklarer noe av denne utviklingen med at inntektsveksten har vært lavere i de yngste aldersgruppene, og at det norske arbeidslivet kanskje ikke er så åpent for alle.

– Manglende yrkesdeltakelse er den viktigste årsaken til fattigdom. Det er dette som i størst grad skiller de fattige fra de ikke-fattige. Vi må derfor se på hva slags arbeidsmarked vi har, og om alle får plass i det, sier Fløtten.

– Vi har et veldig høyproduktivt og kompetansekrevende arbeidsliv, og det gjør at det kan bli veldig vanskelig for en del grupper å finne plass i arbeidslivet. Vi har i tillegg et stort frafall fra videregående utdanning. Når de som dropper ut ikke får den formelle kompetansen som kreves, kan veien til fattigdom være kort.

Personer med innvandrerbakgrunn er klart overrepresentert blant de fattige.

– Det kan ta tid før man klarer å etablere seg på arbeidsmarkedet. I flere innvandrerfamilier er det heller ikke uvanlig at det enten ikke er noen som jobber i familien, eller at det bare er én som jobber med en lav inntekt. Når denne inntekten skal deles på både ektefelle og barn, havner familieinntekten lett under fattigdomsgrensen, sier Fløtten.

Antall fattige personer i Norge

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Under 18 år

67.300

70.000

72.700

73.800

74.300

73.900

18-34 år

81.800

85.400

89.500

94.400

98.900

102.700

35-49 år

55.100

57.000

59.500

60.800

60.700

61.200

50-66 år

42.000

43.800

47.000

47.000

46.600

45.000

67 år og oppover

95.700

94.200

91.100

85.300

76.500

68.100

Totalt

341.900

350.400

359.800

361.200

357.000

351.000

(For å bli definert som fattig i ett spesifikt år, må gjennomsnittsinntekten det året og de to foregående årene samlet ligge under fattigdomsgrensen.)

Barnefattigdommen har økt

Blant de aller yngste av oss, barna under 18 år, er det blitt 3900 flere som lever i fattigdom.

Til sammen er det nær 74.000 barn i fattigdom i Norge i dag.

Det er over fem prosent flere enn det var da regjeringen i Soria Moria I-erklæringen kunngjorde at de skulle avskaffe fattigdommen i Norge.

Etter først å ha steget, har både andelen og antallet fattige barn gått noe ned etter 2009, men er fremdeles høyere enn da de rødgrønne begynte sin første regjeringsperiode.

Huitfeldt: – Vi må få flere ut i jobb

Anniken Huitfeldt

– Arbeidstakere som tar inn folk med psykiske lidelser bør få mer oppfølgning og mer lønnstilskudd, slik at flere kan komme ut i jobb, svarer Anniken Huitfeldt.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Det viktigste vi kan gjøre for å forhindre at flere faller inn i lavinntektsgrupper er å sørge for at flere kommer ut i jobb, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Hun er ikke er overrasket over utviklingen med flere fattige unge voksne:

– Vi lever i en tid der vi har fått mange arbeidsinnvandrere til Norge. De tar ofte dårlig betalte jobber, og har de med seg ektefelle, så er denne ofte hjemmeværende, slik at det øker risikoen for å havne inn i en lavinntektsgruppe.

Hun understreker at løsningen ikke er å øke sosialstøtten.

– Det skal lønne seg å jobbe i Norge. Derfor må vi ha insentiver for å få folk ut i jobb, og ikke øke sosialstøtten, sier Huitfeldt.

Arbeidsministeren nevner tiltak som jobbsjansen og billigere barnehager som skal gjøre det lettere for flere å få jobb.

– Samfunnsforskere peker på at mange ikke får jobb fordi de har lettere psykiske lidelser, og derfor ikke 100 prosent arbeidsevne. Hvordan skal dere få disse ut i arbeid?

– Arbeidstakere som tar inn folk med psykiske lidelser bør få mer oppfølgning og mer lønnstilskudd, slik at flere kan komme ut i jobb, svarer hun.

Andel fattige personer i Norge

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Under 18 år

7,0

7,3

7,6

7,7

7,7

7,6

18-34 år

9,6

9,9

10,3

10,7

11,1

11,4

35-49 år

5,5

5,7

5,9

5,9

5,9

5,9

50-66 år

4,5

4,6

4,8

4,8

4,6

4,5

67 år og oppover

16,9

16,4

15,8

14,6

12,8

11,1

Totalt

7,9

8,1

8,2

8,1

7,9

7,7

(For å bli definert som fattig i ett spesifikt år, må gjennomsnittsinntekten det året og de to foregående årene samlet ligge under fattigdomsgrensen.)

(Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå og er beregnet basert på treårsperioder. De siste tallene som foreligger, er for 2011. Statistisk sentralbyrå bruker betegnelsen «personer med vedvarende lavinntekt», men fordi det er snakk om personer med en inntekt som ligger under det som anses som fattigdomsgrensen i den politiske debatten, har vi valgt å bruke uttrykket «fattig».)

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Løfter om fattigdom» i nytt vindu

Les mer om stortingsvalget

Flere hundre mennesker møtte opp i Dronningparken for å gå et glimt av Erna Solberg og den nye borgerlige regjeringen.

– Siv får gjennomført det hun lover

Den nyvalgte regjeringen ble mottatt som superstjerner da de møtte folket i Dronningparken i Oslo i ettermiddag.

– Eg veit at eg kjem i et departement der det jobbar dyktige folk, seier påtroppande kommunalminister Jan Tore Sanner. Han har lang erfaring frå Stortinget, og seier at han føler seg godt førebudd til jobben.

– Har sommerfugler i magen

Statsminister Erna Solberg ringte aldri Jan Tore Sanner da hun skulle tilby ham statsrådspost. – I vår moderne tid driver vi med dørbank, så Erna kom og banket på hos meg, sier han.

Jens Stoltenberg sa at han har fått et nært og fint forhold til kongen idet han gikk inn til sitt siste statsråd i denne omgang.

Stoltenberg: - Gleder meg til å bo hjemme!

– Det har vært veldig fint å bo i statsministerboligen med mye praktisk hjelp og nærheten til Slottet og Stortinget, men det skal bli godt å bo hjemme!

Slik blir trolig kabalen

Desse blir statsrådar

Her er lekkasjane frå statsrådskabalen til den nye regjeringa. Onsdag får du se om kabalen går opp.