Ap: – Vil slippe prestene fri i homosaken </br> KrF: – Typisk Ap å overkjører kirka

Sterke krefter i Ap vil endre loven som nekter prester å vie homofile i Den norske kirke. KrF frykter forslaget vil gjøre det lettere for homovennlige prester å bryte kirkas forbud mot å vie homofile og lesbiske.

Gard Sandaker-Nielsen

TROR PÅ SEIER: Gard Sandaker-Nielsen i Arbeiderpartiets Homonettverk tror han får landsmøtevedtak på at Stortinget ikke skal diktere hvem kirka kan vie.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Homonettverket i Arbeiderpartiet ruster til kamp mot lovparagrafen som nekter prester i Den norske kirke å vie likekjønnede par.

– Vi ønsker at alle vigslere skal likestilles, slik at hver enkelt prest i Den norske kirke selv kan bestemme om han eller hun vil vie homofile og lesbiske par, sier nestleder i Homonettverket og landsmøtedelegat Gard Sandaker-Nielsen.

Et ekteskap er ugyldig dersom prest i Den norske kirke ikke har fulgt liturgi fastsatt av Kirkemøtet.

Ekteskapsloven, §16

Under landsmøtet til Arbeiderpartiet i helga stiller nettverket og Oslo Ap forslag om å fjerne klausulen i ekteskapsloven som sier at lesbiske og homofile par ikke kan vies i Den norske kirke før Kirkemøtet har vedtatt en egen liturgi for det formålet.

Klausulen var et viktig kompromiss da homoekteskap ble lovlig i 2009.

Slipper ikke inn i kirka

Men Kirkemøtet sliter med å bli enige, og fire år etter at homofile fikk lov til å gifte seg, har de fortsatt ikke muligheten til å love hverandre evig troskap i Den norske kirke.

– Det skal ikke være Stortinget som regulerer hvor fri presten skal være. Det må kirka selv bestemme. Vi ønsker å slippe kirka og prestene fri, sier han til NRK.no.

Ifølge Sandaker-Nielsen er det et paradoks at dagens lov kun setter begrensninger på prester i Den norske kirke, mens vigslere i andre trossamfunn kun er bundet av sin liturgi.

Sandaker-Nielsen håper en lovendring vil gi større spillerom for de prestene som i dag ønsker å vie homofile og lesbiske par.

– Men kirka skal selv få bestemme hvem de skal vie. Det er ikke noe Arbeiderpartiet legger seg opp i, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet:

kristin halvorsen feirer ekteskapsloven

FEIRING: Daværende SV-leder Kristin Halvorsen vartet opp med brullupskake på Løvebakken umiddelbart etter at den nye ekteskapsloven ble vedtatt i Stortinget i 2008. Nå krever Oslo Ap at loven endres slik at alle prester står fritt til å vie homofile dersom de ønsker det.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Forslaget får imidlertid Kristelig Folkeparti til å reise bust.

Fordi partiet mener at Arbeiderpartiet nettopp legger seg opp i hvem som skal kunne vies i kirken.

– Vil bli fritt frem for «egen» liturgi

Dagrun Eriksen

Dagrun Eriksen

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Fungerende partileder Dagrun Eriksen (KrF) mener forslaget åpner for at hvem som helst innen Den norske kirke kan lage sin egen ekteskapsliturgi og vie hvem de måtte ønske til tross for at dette går mot liturgien som er godkjent av Kirkemøtet.

– Denne paragrafen sikrer at vielser utenfor liturgien i Den norske kirke også er ugyldig fra statens side, sier Eriksen.

Hun forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet forsøker å legge press på, eller overstyre, Den norske kirke i en sak som allerede er under behandling av Kirkemøtet.

– Vi bør la de prosessene gå sin gang og lytte til det rådet Kirkerådet kommer til å gi i 2014. Det er veien å gå. Ikke slik Arbeiderpartiet pleier å gjøre, nemlig å overkjøre kirka, sier Eriksen.

Marienne Aasen i Arbeiderpartiet sier hun har vanskelig for å se KrFs motforestillinger.

Marianne Aasen

Marianne Aasen

Foto: Su Thet Mon / NRK

– Jeg er overrasket over motstanden i KrF, for jeg opplever at de er for likebehandling av alle trossamfunn. Skal vi følge dette, blir den logiske følgen at denne særbestemmelsen skal ut. Det vil slå fast at i alle kirke- og trossamfunn er det egne ledere som skal håndtere hvordan man skal gjennomføre vigslinger, sier Aasen.

Vil ikke dette være en overstyring av kirken?

Nei, dette er det motsatte. Da behandler vi alle kirkesamfunn likt. Det er ikke noe grunn til at ett eller flere kirkesamfunn eller forkynnerere skal nevnes eksplisitt i ekteskapsloven, sier Aasen.

Hun mener dagens lovtekst gjør vigsling i henhold til liturgi til et forhold mellom den enkelte prest, trossamfunnet og staten kun innenfor Den norske kirke og ikke utenfor. Endringen vil gjøre ekteskapsloven religionsnøytral, ifølge Arbeiderpartiet.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Valgresultat banner» i nytt vindu

Les mer om stortingsvalget