Valresultat 2019

Austrheim

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

36,9 %
169 røyster
25,1 %
115 røyster
16,4 %
75 røyster
10,9 %
50 røyster
7,0 %
32 røyster
3,7 %
17 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval