Valresultat 2019

Bygdelista i Austrheim
Kommuneval

Denne lista finst berre iAustrheim

Partioppslutning

7,4 %
106 røyster
35,3 %
504 røyster
24,6 %
351 røyster
14,8 %
211 røyster
14,0 %
200 røyster
3,8 %
54 røyster

Kva meiner Bygdelista i Austrheim?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Bygdelista i Austrheim er heilt einig i at:

Avgjera om å opne for utbyg­ging av nærings­om­råde i Øks­nes­marka bør gjerast om.

Bygdelista i Austrheim er heilt einig i at:

Å få på plass ei betre vass­for­sy­ing bør vere den vik­ti­gaste inves­te­ringa i Austrheim dei neste åra.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti