Valgresultat 2019

Agder

Iveland
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

35,7 %
254 stemmer
21,7 %
154 stemmer
21,5 %
153 stemmer
12,4 %
88 stemmer
8,7 %
62 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 17 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Fremskrittspartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Kristelig Folkeparti.

Hva mener partiene?

Senterpartiet har fått flest stemmer i Iveland kommune. Høyre har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er helt uenig i at:

Det bør byggesvind­møl­ler i Iveland kommune.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Iveland kommune bør slå seg sammen med én eller flere nabo­kom­mu­ner.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Iveland kommune bør øke eien­doms­skat­ten.

Høyre er helt enig i at:

Iveland kommune bør gi øko­no­miskstøtte til de som vil bygge bolig i kommunen.

Høyre er helt uenig i at:

Det bør byggesvind­møl­ler i Iveland kommune.

Høyre er helt uenig i at:

Iveland kommune bør øke eien­doms­skat­ten.

Visste du at ...

Det er  992 stemmeberettigede i Iveland.
72 %har stemt
Av alle 717 stemmer i Iveland var 152 forhåndsstemmer, altså
21 %forhåndsstemmer
Av alle 717 stemmer i Iveland var
6blanke stemmer
I Iveland stilte
5lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Iveland
Fylkestingsvalg