Valresultat 2019

Seljord

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

42,8 %
207 røyster
17,6 %
85 røyster
16,9 %
82 røyster
12,2 %
59 røyster
9,1 %
44 røyster
1,4 %
7 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval