Valresultat 2019

Felleslista for Værøy
Kommuneval

Denne lista finst berre iVærøy

Partioppslutning

15,8 %
66 røyster
27,7 %
116 røyster
25,5 %
107 røyster
22,2 %
93 røyster
8,8 %
37 røyster

Kva meiner Felleslista for Værøy?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Felleslista for Værøy er heilt ueinig i at:

Værøy må vurdere å øke eien­doms­skat­ten for å sikre kom­mune­øko­no­mien.

Felleslista for Værøy er heilt ueinig i at:

Værøy må vurdere sam­men­slå­ing med Bodø i neste fire­års­pe­riode.

Felleslista for Værøy er heilt einig i at:

Oppdrett kan gi Værøy nye arbeids­plas­ser, og det må derfor legges til rette for oppdrett.

Felleslista for Værøy er heilt einig i at:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti