Valresultat 2019

Herøy Bygdeliste
Kommuneval

Denne lista finst berre iHerøy

Partioppslutning

19,8 %
176 røyster
44,7 %
398 røyster
20,9 %
186 røyster
14,7 %
131 røyster

Kva meiner Herøy Bygdeliste?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Herøy Bygdeliste er heilt einig i at:

Fast­lands­for­bin­delse er helt nød­ven­dig for å sikre boset­ting, og nye etab­le­rin­ger.

Herøy Bygdeliste er heilt einig i at:

Herøy må bruke eien­doms­skatt for å møte frem­ti­dens krav for å gjen­nom­føre lov­på­lagte oppgaver.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti